Gennez: "Opnieuw méér leerlingen die thuisonderwijs volgen"

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat maar thuisonderwijs krijgt in Vlaanderen is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren het er in totaal 2.671 leerlingen. De stijging is er zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs.

In het schooljaar 2016-2017 waren er 1.194 kinderen die thuis basisonderwijs volgden. Vier jaar geleden waren er dat nog 1.042. In het secundair stijgt het aantal leerlingen dat thuis onderwijs krijgt van 1.400 in 2013-2014 naar 1.477 vorig schooljaar. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsminister Crevits (CD&V) die SP.A-onderwijsspecialiste, Caroline Gennez heeft opgevraagd.

Het is een spijtige zaak dat jongeren geïsoleerd dreigen te geraken

Caroline Gennez, onderwijsspecialiste SPA

Dat kinderen niet naar school gaan, maar thuis les krijgen, heeft verschillende redenen, zegt Gennez. "Soms gaat het om religieuze redenen, zoals bij meisjes die de hoofddoek willen dragen, maar dat op school niet mogen. Maar er is ook een groep kinderen die met hun ouders mee op wereldreis trekken en door hen worden onderwezen".

De SP.A vindt thuisonderwijs geen goeie zaak, zegt Gennez. "Het is belangrijk dat jongeren zo vroeg mogelijk schoollopen. Daar kunnen ze kennis oppikken, vaardigheden leren, maar ook belangrijke attitudes zoals burgerschap en leren samenleven. Zulke dingen leer je enkel op school".

Leerplicht is geen schoolplicht

In ons land bestaat er enkel leerplicht, geen schoolplicht. Toch vindt Gennez het jammer dat jongeren door het thuisonderwijs geïsoleerd dreigen te geraken. "Daarom is het belangrijk om ons onderwijs zo te organiseren dat elke jongere er zich thuis voelt". De SP.A denkt daarbij vooral aan een pluralistische school, die een aanbod op maat van elke jongere kan garanderen.

Ouders die kiezen voor huisonderwijs hebben een grote verantwoordelijkheid

Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), wijst erop dat slechts een kleine groep leerlingen in Vlaanderen kiest voor huisonderwijs. Vaak gaat het ook om een tijdelijke oplossing.  Maar volgens de minister hebben ouders die kiezen voor thuisonderwijs wel een grote verantwoordelijkheid. "Het is belangrijk dat leerlingen ook thuis kwaliteitsvol les krijgen waarbij het onderwijs gericht is op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van elk kind en op de voorbereiding op een actief leven als volwassene".  

Ouders die opteren voor huisonderwijs worden ook gecontroleerd door de Vlaamse onderwijsinspectie. Die heeft vorig schooljaar 34 inbreuken vastgesteld.

Meest gelezen