Video player inladen...

Europees Commissievoorzitter Juncker stelt meerjarenbegroting voor in Vlaams Parlement

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft in het Vlaams Parlement de Europese meerjarenbegroting voorgesteld. Vlaams minister-president Bourgeois zei dat hij het eens is met de voorgestelde beleidsklemtonen.

Het Vlaams Parlement had Juncker uitgenodigd naar aanleiding van de Europadag, de verjaardag van start van de Europese samenwerking in de jaren 50. Juncker drukte zijn respect uit voor de rol van Vlaanderen door het eerste deel van zijn toespraak in het Nederlands te houden.

Juncker stelde dat Europa op middellange  termijn zowel economisch als demografisch een kleinere rol zal spelen in de wereld. "Het is dus niet het moment om ons te verdelen in verschillende naties en regio's", zei Juncker. "Het moment is gekomen om ons te concentreren op het essentiële. Als we niet samenwerken, dan zullen we niets bereiken. Geen enkele lidstaat is sterk genoeg om competitief te zijn met andere regio's in de wereld."

Op buitenlands vlak moet de Europese Unie daarom een einde maken aan het unanimiteitsbeginsel en moeten er beslissingen genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid.

Budget

Juncker ging verder met te stellen dat hij hoopt dat de lidstaten het snel eens zullen worden over het financiële kader voor de volgende jaren. De Commissie heeft daarover een voorstel gedaan. "Als we voort willen doen met wat we nu doen en daarbij de nieuwe doelstellingen waarover de lidstaten het eens zijn voegen, dan zouden we bij een budget zijn uitgekomen dat 2 procent van het Europees binnenland product bedraagt. Maar dat zou meteen verworpen zijn door de lidstaten."

"We hebben de grote prioriteiten voor de toekomst begroot, zei Juncker. "Erasmus +, een groot succes waarvoor we het budget verdubbeld hebben. Een ander groot programma is de Europese digitale unie, waarvoor het budget vernegenvoudigd is. Op vraag van alle lidstaten gaan we het aantal grenswachters aan de Europese grenzen verhogen  tot 10.000 eenheden. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling wordt verhoogd met de helft. En tenslotte ontwikkelt de EU ook een eigen programma op het gebied van Defensie, iets wat we tot nu toe niet deden."

In zijn tussenkomst zei minister-president Bourgeois dat het begrip "Europese toegevoegde waarde" centraal moet staan in de Europese uitgaven. "Hiervan heeft uw Commissie werk gemaakt en we onderschrijven daarom op grote lijnen de voorgestelde beleidsklemtonen voor het nieuwe EU-meerjarenbudget", zei Bourgeois.

Catalonië

Juncker kreeg vanuit verschillende fracties vragen over het optreden van de Spaanse overheid in Catalonië, vooral over het politiegeweld tegen manifestanten en het opsluiten van Catalaanse politici. Juncker herhaalde nog eens dat de Commissie de gewoonte heeft om de grondwet van de verschillende lidstaten en de beslissingen van de rechterlijke macht te respecteren. Daarom kon de Commissie zich niet uitspreken over de zaak. We hebben er zowel bij de Spaanse regering als bij de Catalanen op aangedrongen om in dialoog te gaan met elkaar. Het geweld is nooit een goed antwoord."

Rik Daems haalde uit naar de makke houding van de Europese Unie tegenover de Verenigde Staten na de beslissing van president Trump om het akkoord met Iran op te blazen. "Ik vraag u, als leider van Europa, want dat bent u uiteindelijk, hier vandaag dat u stelling neemt tegenover de aanhoudende fratsen van de president van de Verenigde Staten". Juncker antwoordde dat het antwoord van Trump nutteloos was en de zaak van de vrede niet dient.

Meest gelezen