Video player inladen...

Crevits gaat in tegen De Wever: "Leefloon is er om kwetsbaren te steunen, niet om ze te straffen"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft uitgehaald naar N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens haar Rerum Novarumtoespraak in Gent. Ze is er niet over te spreken dat De Wever het leefloon wil verminderen voor ouders die hun kinderen niet naar de kleuterklas sturen. 

"Ik geloof niet in een samenleving die bijeengehouden wordt met stokken en met straffen", zegt Crevits. Volgens haar zit er geen marge op het leefloon. "Het is een instrument dat gemaakt is om kwetsbaren te steunen, niet om ze te bestraffen." Ze pleit voor een stelselmatige verhoging van de minimumpensioenen en -uitkeringen.

Morgen viert de christelijke arbeidersbeweging Rerum Novarum. Aan de vooravond van die feestdag heeft minister Crevits een speech gegeven in Gent. In haar toespraak legt ze de klemtoon op verbondenheid, verantwoordelijkheid en engagement als bindmiddel voor onze samenleving. "Want hoewel we in een zeer welvarende regio leven en iedereen de weg naar meer levenskwaliteit wil nemen, zien we dat nog te veel mensen moeten afhaken. Zij zijn de nieuwe kwetsbaren van onze tijd", zegt ze. 

Voor mij geen kliklijnen, maar wel positieve maatregelen 

Crevits benadrukte het belang van mantelzorg en de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Hierin kunnen de lokale besturen een belangrijke rol spelen via wijkbudgetten. "Waarom zou elk lokaal bestuur geen schepen voor zorgzame buurten aanstellen?"

Ze wijst er op dat er nog nooit eerder zoveel jobs geweest zijn, "maar toch zien we ook hier, op de arbeidsmarkt, dat te veel kwetsbaren achterblijven: laaggeschoolden, 50+'ers, mensen met migratieachtergrond, langdurig werklozen of personen met een beperking". En ze waarschuwt: "Voor mij geen kliklijnen, maar wel positieve maatregelen zoals het recente initiatief dat het voor ondernemers mogelijk maakt om specifieke doelgroepen tijdelijk prioriteit te geven. Bijvoorbeeld via positieve acties zoals opleidingsprogramma's of stages."

Voor Crevits is het essentieel dat iedereen in onze samenleving een warme thuis heeft, iedereen kans krijgt op een werkbare job en iedereen een sterk diploma of kwalificatie kan behalen. Samen met de christelijke arbeidersbeweging wil ze strijden voor de sociale zekerheid, de sociale welvaartstaat en het sociaal overleg. Ze pleit voor een duurzame toekomst, waarbij iedereen in een gezonde omgeving kan leven.

Meest gelezen