Jonas Roosens

Meer drugsfeiten in Antwerpen, maar minder overlast

De geregistreerde criminaliteit in Antwerpen is de voorbije vijf jaar met meer dan een kwart gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de lokale politie. Maar het aantal drugsfeiten is wel spectaculair gestegen. "Dat is een paradox, maar komt omdat er nu een team is dat specifiek zoekt naar drugshandelaars," zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). 

De Antwerpse politie heeft in de jaren 2012 tot en met 2017 fors geïnvesteerd in het politiekorps,  met veel meer mensen en middelen. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen: de criminaliteit in de stad is de afgelopen vijf jaar met 27 procent gedaald. Waar in 2012 ruim 60.000 misdrijven geregistreerd werden in Antwerpen, waren dat er vorig jaar nog maar een kleine 45.000. 

Goed nieuws dus, al is dat een tendens die in alle Westerse landen merkbaar is. "Enerzijds is het een algemene tendens," bevestigt korpschef Serge Muyters, "anderzijds is Antwerpen altijd achterop gebleven in die tendens en hebben we nu een mijl extra genomen. Dus we maken een grote sprong voorwaarts."

Opvallend is wel dat de handel in drugs sinds 2012 gevoelig gestegen is, met 27 procent. Maar paradoxaal genoeg is de overlast door drugs gedaald. "Dat is omdat we nu een team hebben dat specifiek zoekt naar drugshandelaars," zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Het zou heel raar zijn mochten de drugsfeiten niet stijgen, want dan zou het team geen resultaten boeken." 

Het zou raar zijn mochten de drugsfeiten niet stijgen, want dan zou het team dat specifiek zoekt naar drugshandelaars geen resultaten boeken. 

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA)

Verder is het aantal agressieve diefstallen in de stad bijna gehalveerd, en zijn de woninginbraken met een derde afgenomen. "Woninginbraken zijn heel ingrijpend als je dat meemaakt," zegt De Wever. "Rondtrekkende daderbendes heb je moeilijk onder controle. Als die komen heb je direct een plaag. We gaan daarom in Borgerhout nu een proefproject doen met synthetisch DNA voor alle inwoners. Zo kan men waardevolle voorwerpen markeren. Als de politie ze dan terugvindt, kan men die makkelijk toewijzen aan de eigenaar."

Meest gelezen