Gentse scholen hebben te weinig fietsstallingen

Heel wat Gentse scholen hebben te weinig fietsstallingen. Na een kleine rondvraag valt het op dat steeds meer leerlingen met de fiets komen. Dat zorgt voor heel wat problemen voor de scholen. Ze zijn genoodzaakt om een deel van de speelplaats op te offeren.

Het goede weer en het circulatieplan zorgen ervoor dat steeds meer mensen in Gent de fiets nemen. Volgens schepen van Onderwijs Elke Decruynaere is dat positief: "Ik vind het fantastisch dat steeds meer leerlingen en leerkrachten de fiets nemen naar school. Maar het zorgt er wel voor dat er een plaats moet komen voor al die fietsen en dat is niet op elke school even gemakkelijk."

Vaak moet er dan een stuk speelplaats opgeofferd worden: "Van scholen wordt verwacht dat ze zelf voor de fietsenstallingen zorgen. Daar wordt in de eerste plaats naar gekeken. Is dat niet mogelijk dan moeten ze ook in de buurt kijken of er daar ergens plaats is. Dat betekent dan alweer dat er parkeerplaatsen sneuvelen, dat kan en scholen kiezen er ook steeds vaker voor. In die situatie is het belangrijk dat ze de buurt waar de fietsen gestald worden betrekken."  

Samen met collega Filip Watteeuw, die bevoegd is voor Mobiliteit en Openbaar Domein, gaan Decruynaere en de scholen bekijken welke oplossingen mogelijk zijn. "Het zou goed zijn als we enkele scholen al uit de nood kunnen helpen voor volgend schooljaar", zegt de schepen. "Wie daar een belangrijk partner in is, is De Fietsambassade Gent. Ze promoten het fietsen, maar zoeken ook mee naar oplossingen voor heel concrete problemen. Dus we bekijken met de scholen wat ze zelf kunnen doen, maar ook waar de stad hen hierbij kan helpen." 

kasto80

Meest gelezen