Ricardo Smit

FANC tikt Tihange op de vingers omdat veiligheidsprocedure niet gevolgd werd

Een werknemer van de kerncentrale van Tihange is tijdelijk van zijn post verwijderd omdat hij de veiligheidsprocedures niet strikt opvolgde. Technisch heeft zich in de centrale nooit een probleem voorgedaan maar het Fanc, het nucleaire controle-agentschap, tilt zwaar aan wat er gebeurd is. Het schaalt het incident hoger in dan het lek in Doel 1, enkele weken geleden.

Op 25 april heeft zich in de reactor van Tihange 2 een onregelmatigheid voorgedaan in de veiligheidspompen. Het Fanc geeft dit incident het cijfer 1 op de Ines-schaal (International Nuclear Events Scale), zeg maar de Richter-schaal van de nucleaire incidenten. Een Ines-1 betekent een anomalie. Ter vergelijking: het lek in de centrale van Doel 1 enkele weken geleden kreeg het cijfer 0. Dat betekent een afwijking, die van weinig belang is voor de nucleaire veiligheid.

In de marge van een commissiezitting over nucleaire veiligheid in het parlement heeft het Fanc wat meer uitleg gegeven. Een werknemer heeft bij het nakijken van de veiligheidspompen in Tihange 2 enkele extra controles uitgevoerd, waarvoor hij pompen moest afkoppelen. Dat afkoppelen had hij moeten melden aan de controlezaal maar dat heeft de man niet gedaan.

Geen koekjesfabriek

"De controlezaal moet ten eerste altijd worden ingelicht en ten tweede had na die handeling moeten worden gecheckt of de pompen in kwestie opnieuw beschikbaar waren", zegt An Wertelaers van het Fanc. "Zo'n controle van de beschikbaarheid van de uitrusting moet altijd gebeuren nadat iets werd afgekoppeld."

In het verleden haalde het Fanc al es zwaar uit naar wat het noemde de "zelfgenoegzaamheid " op het vlak van veiligheid in Tihange. Ook nu is het Fanc streng. "Die werknemer is van goede wil", zegt An Wertelaers, "maar hij weet dat hij de formele procedures moet volgen: hij werkt in een kerncentrale, niet in een koekjesfabriek. Hij is nu tijdelijk van zijn werkpost verwijderd en wordt nu opgeleid om in de toekomst met een betere veiligheidscultuur aan het werk te gaan."

Doel 1: 6.000 liter weggelekt

In de commissie over nucleaire veiligheid kreeg het Fanc overigens heel veel vragen over zijn trage communicatie na het lek in Doel 1, enkele weken geleden. De Kamerleden vonden dat het Fanc sneller zelf moet communiceren, los van de uitbater van de centrale. Het Fanc vertelde ook dat er uiteindelijk zowat 6.000 liter water is weggelekt uit het primaire watercircuit van Doel 1. Dat water is binnen de centrale opgevangen.

Over de precieze oorzaak van het lek en over de duur van de herstelling kon het Fanc nog niets zeggen.

Meest gelezen