Vorig jaar kregen amper vijf Brusselse ambtenaren een negatieve evaluatie

Volgens de Brusselse regelgeving zou elke ambtenaar elk jaar een evaluatiegesprek moeten krijgen, maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet te gebeuren. Dat blijkt uit cijfers die Brussels Parlementslid Paul Delva (CD&V) heeft opgevraagd. Slechts 368 van de 1725 Brusselse ambtenaren heeft vorig jaar een evaluatiegesprek gehad, dat is één op de vier. Vijf van hen hebben een negatieve evaluatie gekregen.

De ambtenaren van het Brussels gewest werken voor instellingen als Brussel Mobiliteit of de Brussel Financiën & Begroting. In totaal werkten er vorig jaar 1725 ambtenaren in dienst van het Brussels gewest.

Het aantal evaluatiegesprekken is de voorbije drie jaar gedaald. Werden in 2015 nog 838 ambtenaren geëvalueerd, waren dat er een jaar later nog maar 665 en vorig jaar zelfs amper 368: minder dan de helft van drie jaar geleden.

Van de 368 geëvalueerde ambtenaren hebben er vorig jaar vijf een slecht rapport gekregen, oftewel 0,38 procent. De verschillen zijn groot binnen de verschillende overheidsdiensten: bij Brussel Mobiliteit heeft afgelopen drie jaar geen enkele medewerker een negatieve evaluatie gekregen.

Brussels Parlementslid Paul Delva (CD&V) spoort Brussels staatssecretaris voor ambtenarenzaken Fadila Lanaan (PS) aan om werk te maken van evaluaties: "de cijfers tonen aan dat er een probleem is, waarom dan niet de nodige maatregelen nemen opdat dit gesprek jaarlijks wél met elke  ambtenaar kan aangegaan worden? Door meer evaluaties te houden, worden ook - op basis van negatieve evaluaties – problemen sneller gedetecteerd", aldus Delva. 

Meest gelezen