Topman CM : "Populisten misbruiken christelijk gedachtegoed"

In zijn toespraak aan de vooravond van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging haalt CM-voorzitter Luc Van Gorp hard uit naar populistische politici die aanzetten tot vreemdelingenhaat en zich daarbij beroepen op het christelijk gedachtengoed. Van Gorp hield zijn toespraak in Lier en riep op om de christelijke inspiratiebronnen opnieuw te ontdekken. 

Van Gorp citeerde hoogleraar Nieuwe technologieën Jan Rotmans: "We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Nieuwe technologieën zetten onze hele economie op zijn kop en innovaties kunnen bedreigend zijn", zei Van Gorp .

"In een snel veranderende wereld moeten we opnieuw houvast zoeken in onze christelijke wortels (...) Waarden en normen halen we uit verhalen en tradities die we al eeuwenlang met elkaar delen.  Alleen, ergens onderweg zijn we die verhalen kwijtgeraakt. Of ze zijn er nog, maar ze worden misbruikt door groepen om er hun eigen belang mee te dienen."

ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt

Van Gorp haalde uit naar populistische politici die zelf niet gelovig zijn maar zich opwerpen als hoeder van de christelijke erfenis.  "Ze gebruiken die erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat die erfenis lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed."

"Populisten schilderen moslims af als een bedreiging . "Ze gebruiken de angst voor een radicale groep moslimlextremisten om een pak landgenoten in een kwaad daglicht te stellen."

Van Gorp verwees naar Hongarije en Polen "waar het christendom verwordt tot een vlag voor extreemrechtse Vreemdelingenhaat" .  Maar hij viseerde ook Vlaamse politici : "Ook in Vlaanderen wordt nieuw rechts steeds nadrukkelijker pleibezorger  van een christelijk gedachtengoed dat in oorlog is met alles wat er anders uitziet."

Inspiratie

 "Blijkbaar is het taboe op religie zo groot geworden dat we onze culturele erfenis liever laten kapen door een bedenkelijke stroming dan er zelf een ernstig gesprek over te beginnen", stelt de CM-topman vast.

Hij roept zijn achterban op om opnieuw  te durven spreken over de christelijke inspiratiebron en van daaruit zich in te zetten voor rechtvaardigheid en solidariteit  met sociaal zwakkeren.