Investeert Vlaanderen genoeg in Brussel? "Maar twee Nederlandstalige rusthuizen in heel Brussel"

Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en is er ook bevoegd voor domeinen als onderwijs of ouderenzorg. Maar wordt vanuit Vlaanderen wel genog in Brussel geïnvesteerd? Uit een rapport dat vandaag werd voorgesteld in het Vlaams Parlement blijkt dat Vlaanderen op sommige domeinen tekort schiet. De richtlijn is om op alle beleidsdomeinen minstens 5 procent van de Vlaamse middelen in Brussel te investeren, maar als het gaat over Sport of Welzijn is dat niet het geval. "Er zijn maar twee Nederlandstalige rusthuizen in heel Brussel. Voor Welzijn krijgt Brussel maar twee procent van het budget", zegt Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen).

De Vlaamse gemeenschap en de Franstalige gemeenschap zijn samen bevoegd voor bepaalde zaken in Brussel: onderwijs, sport en welzijn bijvoorbeeld. Om die verplichtingen te kunnen nakomen moet ongeveer vijf procent van het Vlaams gemeenschapsbudget naar Brusel gaan.

In het Vlaams parlement werd vandaag een rapport voorgesteld dat die zogeheten "Brusselnorm" bekijkt domein per domein in de periode van 2012 tot 2015. Wat blijkt? Op sommige punten wordt de Brusselnorm ruim gehaald. Maar op andere zaken schiet Vlaanderen rijkelijk tekort.

Welzijn groot knelpunt: "Twee Nederlandstalige rusthuizen voor heel Brussel"

Op bepaalde domeinen doet Vlaanderen het niet goed. Vooral bij welzijn. "Brussel krijgt maar twee procent van de middelen", zegt Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen). "Er zijn bijvoorbeeld maar twee Nederlandstalige rusthuizen in heel Brussel", klinkt het.

Als je de cijfers gaat opsplitsen wordt het nog dramatischer: personen met een handicap krijgen maar 1,03 procent van de middelen die Vlaanderen voorziet. Bij "woonzorg" staat de teller op 0,52 procent.

Ook sport is een pijnpunt: 3,04 procent van de Vlaamse middelen gaat naar sport in Brussel. "Terwijl Brussel een gewest is met een zeer jonge bevolking", aldus Van den Brandt.

"Vlaanderen mag Brussel niet loslaten. Er wordt elk jaar een extra inhaalbeweging beloofd, maar die komt er in de praktijk niet."

Vlaanderen mag Brussel niet loslaten. We zien dat dit gebeurt in de praktijk.

Elke Van den Brandt, Groen

Veel middelen voor inburgering en integratie

Op de domeinen inburgering en integratie krijgt Brussel wel een groot deel van de koek: 13 procent in 2012 en zelfs 16 procent in 2015.

Ook cultuur doet het goed, daar krijgt Brussel 9,81 procent van de Vlaamse middelen. Hoewel het grootste deel van dat budget gaat naar grote slokkoppen zoals de AB en de KVS. Kleinere gemeenschapscentra, zogeheten 'nabijheidsvoorzieningen', krijgen 4,10 procent.

 Voor onderwijs krijgt Brussel 6,12 procent van het totale Vlaamse budget, maar dat is enkel als je de hogescholen en universiteiten meeneemt in de cijfers. Het basisonderwijs in Brussel is ondergefinancierd met maar 4,42 procent van de middelen. Terwijl er in Brussel grote wachtlijsten zijn voor Nederlandstalig onderwijs.

"Er wordt meer geïnvesteerd in Brussel dan ooit"

Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz zegt dat er meer geld naar Brussel gaat dan ooit tevoren. Vlaams Parlementslid Khadija Zamouri vult aan: "De bevolking stijgt in Brussel sneller dan in de rest van Vlaanderen, maar de Brusselnorm stijgt niet mee. Er is meer vraag naar Nederlandstalig onderwijs dan we kunnen aanbieden. Nederlandstalig onderwijs moet een prioriteit zijn voor de Vlaamse gemeenschap."

N-VA wil dat ook de Franstalige gemeenschap meer in Brussel investeert, zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA). Hij wil de Franstaligen oproepen om een "Brusselpact" te sluiten, waarin Vlamingen en Franstaligen samen de noden in kaart brengen in Brussel en afspraken maken over wie welke investeringen maakt.   

Meest gelezen