Einde tiendaagse klimaatgesprekken in Bonn: deelnemers benadrukken urgentie

De afgelopen tien dagen hebben in Bonn delegatieleden, experts, bedrijven, ngo’s en middenveldorganisaties het pad proberen te effenen voor de klimaatconferentie die dit jaar in het Poolse Katowice plaatsvindt. Er is een en ander geëffend, maar de deelnemers benadrukken dat de tijd dringt.

Op de 24ste klimaatconferentie in Katowice in december staan drie grote thema’s op de agenda: een concreet draaiboek voor de uitvoering van het Verdrag van Parijs; meer ambitieuze klimaatplannen van de verschillende landen dan vandaag; de financiële steun van de rijke aan de arme landen.

Draaiboek

Dit is het meest technische onderwerp. Het gaat over de spelregels om het Verdrag van Parijs uit te voeren. Heel wat werk is al gedaan tijdens de klimaatconferentie van vorig jaar. De afgelopen tien dagen is er opnieuw vooruitgang geboekt, maar “we moeten een versnelling hoger gaan”, zegt Patricia Espinosa van het VN-klimaatbureau. Daarom komt er nog een extra bijeenkomst in september in Bangkok.

Meer ambitie

Eén van de zwakke punten van het Verdrag van Parijs is dat de klimaatplannen van ieder land ontoereikend zijn om de stijging van de temperatuur deze eeuw zo veel mogelijk onder de 2 graden Celsius te houden. Daarom moeten die klimaatplannen, die in 2020 zullen worden uitgevoerd, tegen die tijd worden aangescherpt. Om dat te realiseren is afgesproken om informele sessies te organiseren. Het gaat om de zogeheten Talanoa-dialoog, een manier van overleggen die in de Fiji-eilanden vaak wordt gebruikt om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren. In Bonn is een aanzet gegeven voor deze gesprekken. In de loop van het jaar zullen nog van die informele rondes worden gehouden.  

Money, money, money

Veel gemoedelijke gesprekken dus, de voorbije tien dagen. Maar ngo’s blijven wijzen op een groot manco. In 2009 hadden de ontwikkelde landen een jaarlijkse steun van 100 miljard dollar beloofd vanaf 2020 voor de ontwikkelingslanden. In het Verdrag van Parijs staat ook dat ontwikkelingslanden recht hebben op een vergoeding van de schade ten gevolge van de opwarming van de aarde. En ontwikkelingslanden moeten zich aanpassen aan de gevolgen van de opwarming.

Maar, er zit nog altijd veel te weinig geld in het klimaatfonds. Bovendien zijn er weinig concrete afspraken over hoe het fonds moet werken, hoe het moet worden beheerd en gespijsd. De middenveldorganisaties vrezen dat de centenkwestie de onderhandelingen op de helling zet, want zonder vertrouwen kun je niks opbouwen.

Druk jaar

Het wordt in ieder geval nog een druk jaar met heel wat extra ontmoetingen en gespreksrondes vóór de jaarlijkse klimaatconferentie in Katowice.  Zo is er een bijeenkomst van de G7 in Canada en een speciale ministeriële ontmoeting in Brussel. In oktober verschijnt dan het wetenschappelijk rapport van de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) over de opwarming met 1,5 graad Celsius. Of dat allemaal zoden aan de dijk zet weten we in het weekend van half december. Maar dat het marathongesprekken gaan worden in Katowice staat nu al vast.

Meest gelezen