Internationale dag van de trekvogels: trekvogels nog te vaak slachtoffer van loodvergiftiging

Vandaag is het de Internationale dag van de Trekvogel, een initiatief van de Verenigde Naties om mensen bewust te maken van de noodzaak om trekvogels beter te beschermen. Loodvergiftiging door de jacht en de visvangst blijft een belangrijke killer.

Wereldwijd zijn er dit weekend meer dan 300 initiatieven die de aandacht vestigen op de bescherming van trekvogels. Deze dieren lopen tijdens hun vluchten veel risico’s: van verontreiniging tot illegale jacht, van verlies van leefgebieden tot hoogspanningsmasten.

Een belangrijke maar onderschatte bedreiging voor deze vogels is loodvergiftiging. Lood is een erg giftig zwaar metaal dat door vissers wordt gebruikt om hun netten te verzwaren. Jagers gebruiken lood in de hagel om vogels en kleiduiven te schieten.  

Bedrieglijk lood

Heel wat vogels denken dat loodhagel voedsel is of grit en eten het op. Ze sterven meteen of blijven verzwakt achter. Aas-en roofvogels eten dan weer de zwakke of dode vogels en geraken op hun beurt besmet. Daarnaast besmet lood ook de grond en ook mensen kunnen vergiftigd worden als ze met hagel geschoten wild eten.

Loodvrij?

Jagers gebruiken al loodvrije hagel. In Nederland, Denemarken en Zweden is hagel van lood volledig verboden. In ons land is er een verbod in moerasgebieden en voor watervogels, zoals in Frankrijk en Spanje.  Vlaanderen gaat iets verder, daar is hagel voor de hele jacht verboden. Alleen bij het kleiduifschieten mag er nog lood gebruikt worden. Andere lidstaten overwegen een verbod, maar aarzelen nog.
Volgens UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, komt de loodvrije jacht ten goede aan de natuur en de mens, wat dan ook economische voordelen biedt. Bovendien zijn er efficiënte alternatieven. Al blijven sommige jagers zweren bij lood omdat het alternatief, stalen bolletjes, de dieren te veel zou beschadigen.

Internationale verdragen

Er zijn twee internationale verdragen die trekvogels beschermen: de Convention on Migratory Species (CMS), en de AEWA, Agreement on the Conservation of African-Eurasion Migratory Waterbirds. Beide verdragen proberen het gebruik van lood bij de jacht volledig af te bouwen. Daarvoor heeft de CMS een speciale werkgroep opgericht met de industrie, de jagers, de natuurverenigingen en de vertegenwoordigers van de 126 landen die de conventie hebben ondertekend. In afwachting van enige vooruitgang blijft de UNEP inzetten op sensibilisering.

Meest gelezen