Video player inladen...

De Lijn beter maken of vervoerregio's een kans geven: keuze of en/en-verhaal?

Net als zijn Antwerpse collega Koen Kennis (N-VA) ziet de Gentse schepen voor Mobiliteit Filip Watteuw (Groen) de stadsregio's als motor voor een goed openbaar vervoer die inspelen op de lokale noden. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die verantwoordelijk is voor De Lijn, is sceptisch en ziet meer in zijn eigen plan om 15 vervoersregio's te creëren. Beiden kruisten vanmorgen de degens in "De zevende dag" op Eén.

Volgende week wordt er gestaakt tegen de reorganisatieplannen bij De Lijn, en bovendien zijn alsmaar minder reizigers tevreden over de dienstverlening van de Vlaamse vervoersmaatschappij. "Ik geef De Lijn een 6 op 10 en dan ben ik vrij mild", zegt Filip Watteeuw. "We evolueren naar een 7 op 10", aldus Ben Weyts. Hij geeft toe dat het beter kan: "We zijn de tanker aan het keren."

Het is goed dat er wordt geïnvesteerd, maar je moet ook het exploitatiebudget laten stijgen

Schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw van Gent (Groen)

Hoe wordt die tanker dan gekeerd?  Weyts verwijst naar de reorganisatieplannen die volgens hem van De Lijn een performant bedrijf moeten maken, naar het systeem dat de reiziger real time informatie moet geven en naar het verhoogde investeringsbudget voor De Lijn. "Je moet eerst investeren om daarna resultaat te kunnen boeken", aldus de minister van Mobiliteit.

"Het is goed dat er wordt geïnvesteerd, maar je moet ook het exploitatiebudget laten stijgen", repliceert Filip Watteeuw. Volgens hem is dat laatste budget in Oost-Vlaanderen met 8 procent gedaald. "En dan krijg je natuurlijk een kwaliteitsdaling." Weyts is het daarmee niet eens. "Het aanbod van De Lijn is verruimd en het aantal reizigers is toegenomen", klopt hij zich op de borst.

Geef die vervoersregio's een kans en u gáát inspraak krijgen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)

Ben Weyts verwacht ook veel van de 15 vervoersregio's die hij wil opzetten en die lokale besturen meer inspraak moeten geven. Nu al zijn er een aantal proefprojecten - onder meer in Antwerpen, Mechelen en de Westhoek - en na de lokale verkiezingen wil Weyts alle vervoersregio's uitrollen.

Filip Watteeuw is niet onder de indruk. "Dit ontslaat De Lijn niet van de verplichting om meer kwaliteit te bieden", vindt hij. Bovendien vreest hij dat de inspraak van de lokale besturen in die vervoersregio's beperkt zal blijven tot bijvoorbeeld de belbussen. "In Frankrijk zijn de stadsregio's de motor van het openbaar vervoer. De Lijn speelt onvoldoende in op bijkomende noden die we hebben", zegt hij. Opmerkelijk in dat verband is dat ook de Antwerpse schepen voor Moibiliteit Koen Kennis (N-VA) min of merer op de lijn van Watteeuw zit "waarbij we zelf bepalen wat waar rijdt".

"Geef die vervoersregio's een kans en u gáát inspraak krijgen", luidt het antwoord van Ben Weyts. "We zullen eerst zien hoe u dat doet", sneert hij in de richting van de Gentse schepen, die afgelopen week kritiek kreeg op de elektrische busjes die hij in Gent laat rondrijden en die volgens sommigen in de Gentse oppositie te duur en niet efficiënt zijn.

Meest gelezen