Videospeler inladen...

Antwerpen is de "filehoofdstad" van België en onze lokale wegen slibben dicht

De "Traagheidsindex 2018" schetst een weinig bemoedigend beeld voor wie regelmatig de weg op moet. Antwerpen blijft dominant als meest filegevoelige regio en ook onze lokale wegen slibben dicht. Zelfs buiten de spitsuren.

Het Gentse bedrijf Be-Mobile publiceert in samenwerking met de VRT elk half jaar een filebarometer voor de Belgische wegen. Dat gebeurt op basis van 750 000 voertuigen die hun gegevens in België anoniem doorsturen, onder meer via gps. De barometer maakte de laatste jaren duidelijk dat de verkeersdrukte op de weg blijft toenemen, niet alleen tijdens de spitsuren maar ook - en vooral - overdag, tijdens de daluren.

Om die evolutie beter in kaart te brengen, ontwikkelde het Be-Mobile een zogenaamde traagheidsindex. Die geeft per weg (en deeltjes daarvan) aan hoe vaak er file staat. Het gaat om snelwegen maar ook om gewest- en lokale wegen. De studie is gebaseerd op verkeersgegevens die het bedrijf in het begin van dit jaar op werkdagen verzameld heeft. Er is een onderscheid tussen de ochtendspits en de uren overdag, tussen de ochtend- en avondspits.

Antwerpen boven

De E17 in de richting van Antwerpen is net voor de Kennedytunnel zowel tijdens de ochtenspits als overdag het meest filegevoelig. Hier sta je tijdens de ochtendspits 84 procent van de tijd in file. Overdag is dat 63 procent. De top drie van de daluren bestaat zelfs exclusief uit wegen naar Antwerpen.

In 2015 werd dit onderzoek al eens uitgevoerd. Toen waren de meest filegevoelige plaatsen niet zo sterk gesitueerd in en rond Antwerpen, maar kwamen zowel Gent, Brussel als Antwerpen in de top voor. De dominantie van Antwerpen is de laatste jaren dus zeker toegenomen.

Uit de index blijkt ook dat Brussel vooral dienst doet als bestemming tijdens de ochtendspits, terwijl Antwerpen de hele dag belast wordt. Dit komt wellicht door het verkeer van en naar Nederland, het verkeer naar de haven van Antwerpen en het vrijetijdsverkeer in de regio.

Ook overdag druk op lokale wegen

Op de gewest- en lokale wegen komt opnieuw Antwerpen naar voor als filegevoelige regio, zowel tijdens de ochtendspits als overdag. Maar overdag zijn ook Gent en Luik opvallende regio’s die hoge gemiddeldes vertonen in de traagheidsindex.

Op lokale wegen en gewestwegen zijn ook overdag hoge pieken te zien. Dat is een interessant verschil met het onderzoek uit 2015. Toen waren de waarden zowel voor de snelwegen als voor de andere wegen tijdens de spits duidelijk hoger dan voor de daluren.

De verzadiging van de gewest- en lokale wegen lijkt de afgelopen jaren dus te zijn toegenomen. Het onderzoek toonde ook aan dat die vaststelling niet alleen opgaat voor Antwerpen, Brussel, Gent en Luik, maar dat dit een algemene tendens lijkt te zijn in stedelijke regio’s in België.

Bekijk hier het fragment uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen