Batterijenpark in Dilsen-Stokkem moet stroomstoringen voorkomen

Op de Terhills-site in Dilsen-Stokkem is vanmiddag een batterijenpark in gebruik genomen. 140 Tesla-batterijen staan er, die samen een vermogen van 18 MegaWatt hebben. Zij moeten er voor zorgen dat de schommelingen in het hoogspanningsnet van Elia beperkt blijven en er geen black-outs kunnen voorkomen. Het gaat om een primeur in Vlaanderen.

Netbeheerder Elia moet er voor zorgen dat de stroom altijd schommelt rond 50 Hertz. Als er te veel of te weinig stroom is, wordt dat opgevangen door gascentrales. Maar door de grotere hoeveelheid wind- en zonne-energie, worden de schommelingen groter. "Daarom is het beter om te werken met batterijen, zegt Jan-Willem Rombouts van REstore. "Dat is veel sneller, dus ook als er op een dag minder zon is dan voorspeld werd, kan dat snel opgevangen worden door stroom uit de batterijen te halen. Of als er  meer windenergie is omdat het harder waait dan verwacht, kan het teveel aan energie opgeslagen worden voor later."

Het batterijenpark heeft een vermogen van 18 megawatt, dat komt overeen met 6 grote windturbines die op volle snelheid draaien. REstore en de LRM investeren samen 11 miljoen euro in het project.

De toekomst

"Door dit flexibel systeem kunnen we afstappen van fossiele brandstoffen en de omslag naar hernieuwbare energie maken", zegt Vlaams minister van energie Bart Tommelein. "Dit is nu een eerste batterijenpark, maar er zullen er nog bijkomen in Vlaanderen en de rest van Europa. Op gemeentelijk niveau, op bedrijfsniveau, ..."

Groen vakantiepark

De LRM gaat op de Terhills-site ook een groot bungalowpark bouwen. En dat zal volledig op groene stroom draaien, zegt CEO Stijn Bijnens: "De stroom zal opgewekt worden door zonnepanelen en de energie zal opgeslagen worden in het batterijenpark. Zodat er ook als de zon niet schijnt, elektriciteit is in het park." Het vakantiepark zal niet op wisselstroom werken zoals de elektriciteit thuis. "Door met gelijkstroom te werken, rechtstreeks van de zonnepanelen en het batterijenpark, gaat er minder energie verloren. En je zal dus geen transformators nodig hebben om bijvoorbeeld je gsm op te laden. En dat is echt wel uniek."

 

Meest gelezen