Fost Plus: "Statiegeld is geen mirakeloplossing"

Fost Plus, de organisatie die instaat voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval, gelooft niet in de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes. "België is momenteel Europees recyclagekampioen en andere landen zijn jaloers op ons systeem. Statiegeld zal extra kosten met zich meebrengen en minder comfort voor de burger."

Voert Vlaanderen binnenkort statiegeld in op blikjes en petflessen? Wel als het van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving (CD&V), afhangt. Deze week zal ze haar afvalplan voorstellen aan de Vlaamse regering. Ook veel Vlamingen raken meer en meer overtuigd van de voordelen van statiegeld in de strijd tegen zwerfvuil.

Maar veel mensen zijn zich volgens Fost Plus nog niet voldoende bewust van de nadelen die statiegeld met zich meebrengt. "Nu moet je gewoon alles verzamelen in de pmd-zak die elke twee weken wordt opgehaald door de vuilkar. Met statiegeld zou je petflessen en blikjes eerst apart thuis moeten stockeren, om die dan zelf terug te brengen naar de winkel", zegt gedelegeerd bestuurder William Vermeir. "Statiegeld is een schijnoplossing die niet al het zwerfafval zal wegnemen, hoge kosten met zich meebrengt en het comfort van de consument zal verminderen."

België moet de properste plek van Europa worden en dat kan zonder statiegeld

Stephan Windels, voorzitter Fost Plus

Recyclage van plasticafval hinkt achterop

Uit gegevens van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, blijkt dat België nog steeds koploper is in het recycleren van huishoudelijk verpakkingsafval. Fost Plus ziet daarom geen reden om van systeem te veranderen. "We moeten opletten dat we het succes van ons huidig systeem niet ondergraven door statiegeld in te voeren", zegt voorzitter Stephan Windels. "We willen van België de properste plek van Europa maken, en dat kan zonder statiegeld."

Vorig jaar werd in België 89,1 procent van het opgehaalde verpakkingsafval gerecycleerd, goed voor 698.000 ton. Daarmee scoren we het best in Europa en iets beter dan in 2016. Die hoge score halen we vooral door de recyclage van glas, papier, karton en metalen. Plastic doet het heel wat minder goed. Daarvan wordt slechts 40 procent gerecycleerd. 

De nieuwe blauwe zak

Om dat laatste cijfer omhoog te krijgen, wil Fost Plus net als minister Schauvliege de pmd-zakken uitbreiden. Vanaf 2019 zouden dan ook andere plastic verpakkingen, zoals yoghurtpotjes, plastic zakken en folies, in de blauwe zak mogen. Fost Plus voorziet een overgangsperiode van twee jaar, zodat tegen eind 2020 iedereen is overgeschakeld. 

Eén pmd-zak waar meer plastics in mogen, is handig voor de mensen thuis, maar minder evident voor sorteercentra. Zij moeten investeringen doen om de verschillende plastics te kunnen scheiden. Want enkel dan kunnen ze daarna gerecycleerd worden. Fost Plus verwacht daarvoor een extra kost van 37 miljoen euro. 

Verder wil Fost Plus inzetten op het sorteren buitenshuis. "Steeds meer afval wordt buitenshuis gecreëerd, dus ook daar moeten mensen hun afval kunnen sorteren." Fost Plus wil daarom nog meer sorteereilanden voorzien in winkelcentra, vakantieparken, toeristische attracties en luchthavens.

Meest gelezen