Videospeler inladen...

Grote pensioenbetoging in Brussel: kan u met de bus of trein naar het werk? En kunnen uw kinderen naar school?

De drie grote vakbonden komen vandaag in Brussel op straat om te protesteren tegen de pensioenplannen van de federale regering. Of de betoging ook grote hinder met zich meebrengt, is nog niet helemaal duidelijk, maar u bent toch maar beter voorbereid. Een overzichtje van waar u mogelijk hinder kan ondervinden. 

Openbaar vervoer

Bij de NMBS wordt geen hinder verwacht. Integendeel, de NMBS legt acht extra treinen in om betogers naar Brussel te brengen.

De Lijn houdt wel rekening met verstoord verkeer. Niet alleen op de dag van de pensioenbetoging, ook van donderdag tot zondag. Dan staken de socialistische en liberale vakbond tegen de reorganisatieplannen bij de vervoersmaatschappij.

De Lijn verwacht de grootste hinder in de steden. Die dag wordt voor het eerst het systeem met prioritaire assen getest. Dat betekent dat werkwillige chauffeurs worden ingezet op de belangrijkste lijnen. Volgens De Lijn krijgen de reizigers hierdoor een beter aanbod dan wanneer de werkwilligen in gespreide slagorde aan de slag gaan over het hele net.

Ook bij de MIVB zal het net mogelijk sterk verstoord zijn. De Brusselse vervoersmaatschappij raadt haar reizigers aan alternatieven te zoeken, ook al is het nu nog moeilijk om de hinder in te schatten. Vanmorgen zal de MIVB meer informatie kunnen geven over de situatie op het net. Net als bij De Lijn is het de bedoeling dat werkwillige chauffeurs de belangrijkste lijnen bedienen.

Onderwijs

Ook de drie grote onderwijsbonden hebben een stakings­aanzegging ingediend. Op die manier willen ze hun leden de kans geven om mee te betogen. Zowel het Katholiek Onderwijs als het gemeenschapsonderwijs (GO!) kunnen geen overzicht geven van welke scholen dicht zullen zijn of enkel opvang zullen aanbieden.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beklemtoont dat schoolbesturen "duidelijk en tijdig moeten communiceren met ouders en leerlingen". Het schoolbestuur moet voorzien in opvang wanneer ze vaststelt dat de normale lessen niet kunnen doorgaan. "Indien dergelijk toezicht niet mogelijk is, kan het schoolbestuur beslissen om de school te sluiten en moeten de ouders hierover geïnformeerd worden", zegt Crevits.

In Antwerpen wordt in 35 stedelijke basisscholen geen les gegeven, negen gaan zelfs dicht. Bij die negen is er opvang in naburige scholen voorzien. In Gent gaat één op de vijftig stedelijke basisscholen dicht, ook daar is opvang in naburige scholen voorzien.

In crèches blijft de impact beperkt. Acht  Antwerpse crèches sluiten, ouders zijn een week geleden al verwittigd als ze niet in hun kinderopvang terecht kunnen. In Gent sluit één op de drie stedelijke crèches, maar er is noodopvang voorzien.

Lokale besturen

Lokale besturen gaan ervan uit dat hier en daar personeelsleden niet komen opdagen. Maar niet in die mate dat de loketten gesloten zullen zijn. De afvalophaling zal op de meeste plaatsen wel normaal verlopen. Dat blijkt uit een rondvraag van Radio 2. Er wordt wel hinder verwacht in de stad Antwerpen, Bekkevoort, Landen en Herk-de-Stad. Meer details vind je op de website van Radio 2.

Bedrijven

Om zoveel mogelijk mensen naar de betoging in Brussel te krijgen, is in de privésector een interprofessionele stakingsaanzegging ingediend. Wie naar de betoging wil en niet gaat werken, is gedekt door die stakingsaanzegging.

Maar of bedrijven volledig zullen stilvallen, is nog niet duidelijk. Bij Volvo Cars in Gent bijvoorbeeld zullen vakbondsafgevaardigden en militanten naar Brussel afzakken, maar hinder voor de fabriek wordt er niet verwacht.

Bij B-post zal de bestelling van brieven en pakjes regionaal verstoord zijn. Voorlopig kunnen ze nog niet inschatten hoe groot de impact zal zijn.

Meest gelezen