Videospeler inladen...

Meer mensen laten werken om het pensioensysteem overeind te houden: is dat genoeg?

Hoe houden we onze pensioenen betaalbaar? Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) kan dat in de eerste plaats door meer mensen aan het werk te krijgen, want wie werkt, draagt bij voor wie met pensioen is. Pensioenexpert Erik Schokkaert vreest dat we er niet zullen komen omdat er geen samenhangend plan is. Beiden gingen in debat in "Terzake".

De pensioendiscussie beroert de gemoederen. Veel jongeren vrezen dat de pensioenkassen zullen opgesoupeerd zijn als zij zelf met pensioen zullen gaan. Wie nu voor zijn of haar pensioen staat, vreest dat ze het met minder zullen moeten stellen.

Iets anders is of het verstandig was om te zeggen dat we de pensioenleeftijd optrekken van 65 naar 67

Pensioenexpert Erik Schokkaert (KU Leuven)

"De pensioenen van de mensen die vandaag met pensioen zijn, worden betaald door degenen die vandaag werken", zegt Alexander De Croo. "Zolang we er maar vanuit gaan dat we een economie hebben die een bepaalde groei heeft, maar vooral als we erin slagen meer mensen aan de slag te krijgen en aan mensen een redelijke inspanning te vragen om langer te werken."

Erik Schokkaert klinkt niet zo positief. Hij heeft als pensioenexpert meegewerkt aan een studie die onder meer door De Croo is besteld, toen die nog minister van Pensioenen was. "We komen er niet omdat er geen samenhangend plan is. Er worden kleine stapjes gezet in alle mogelijke richtingen, kleine stapjes die voor sommige mensen grote gevolgen hebben."

Met langer werken heeft Schokkaert totaal geen probleem. "Iets anders is of het verstandig was om te zeggen dat we de pensioenleeftijd optrekken van 65 naar 67." Schokkaert vindt het veel beter om te spreken in termen van loopbaanduur in plaats van in termen van pensioenleeftijd. Dat is volgens hem ook rechtvaardiger voor mensen men een zwaar beroep, die vaak op veel jongere leeftijd zijn beginnen werken. Hij heeft nog andere punten van kritiek: er is nog geen coherente regeling voor de minimumpensioenen en over de zware beroepen wordt evenmin coherent nagedacht.

Het debat over het pensioen met punten een "nevendiscussie". Het is een verpakking, niet meer dan dat

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD)

En dan is er nog die discussie over het puntensysteem, waarbij wie werkt punten krijgt toegekend. Op basis daarvan zou worden  berekend hoe hoog/laag je pensioen wordt. Een ingewikkelde materie die huidig minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) het liefst verwijst naar de volgende legislatuur.

De Croo noemt het debat over het pensioen met punten een "nevendiscussie". "Het is een verpakking, niet meer dan dat." De echte uitdaging is volgens hem ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk zijn en dus bijdragen aan de pensioenkas, dat ze op een "redelijke" manier langer aan het werk blijven en dat de band tussen werken en pensioenopbouw sterker wordt.

Schokkaert vindt vooral dat een pensioensysteem een verzekering moet kunnen bieden aan de jongere die nu 25 jaar. "De enige zekerheid die we hen kunnen bieden is dat dit pensioen zal moeten afhangen van het inkomen van de mensen op dat moment." Zoveel is duidelijk: de discussie over ons pensioensysteem is verre van voorbij.

VIDEO: Decennialang waarschuwen experts al voor de gevolgen van de vergrijzing voor de pensioenen van de toekomst. Maar politiek is er weinig mee gebeurd. "Terzake" maakte dit overzicht van een kwart eeuw pensioendebat.

Videospeler inladen...

VIDEO: Pensioenexpert Erik Schokkaert (KU Leuven) en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) debatteren in "Terzake" over de pensioenen.  Herbekijk hieronder het volledige debat.

Videospeler inladen...

Meest gelezen