Jo De Ro: "Onderwijspersoneel moet deelname aan betoging 48 uur vooraf bekendmaken"

Naar aanleiding van de vakbondsbetoging tegen de pensioenplannen van de regering klaagt Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD) aan dat veel ouders niet weten of ze woensdag hun kinderen al dan niet naar school kunnen sturen. Hij pleit ervoor om het onderwijspersoneel te verplichten om 48 uur op voorhand bekend te maken of ze aan dergelijke betogingen deelnemen.

Volgende woensdag organiseren de drie grote vakbonden ACV, ABVV en ACLVB een betoging tegen het pensioenbeleid van de federale regering. De vier Nederlandstalige onderwijsvakbonden COC, COV, ACOD Onderwijs en VSOA Onderwijs roepen op om massaal deel te nemen aan die betoging.

We roepen de minister en onze coalitiepartners op om onderwijspersoneel te verplichten om deelnames aan zulke manifestaties minstens 48 uur op voorhand kenbaar te maken

Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD)

Twee dagen voor de betoging hebben veel ouders nog geen zicht op de gevolgen van de betoging op de klasvloer. "In de pers vernemen we dat onderwijspersoneelsleden mogelijk pas vandaag of morgen over hun deelname zullen beslissen", zegt De Ro. "Weinig scholen lijken momenteel gecommuniceerd te hebben. De grootste dupe zijn de ouders. Zij weten nu niet of hun kind woensdagochtend naar school zal kunnen gaan. Zij weten ook niet of, in geval van deelname aan de betoging, er opvang mogelijk zal zijn. Directies zijn immers verplicht om hiervoor te zorgen, behalve wanneer er onvoldoende personeel is."

Volgens De Ro is het onaanvaardbaar dat ouders nog niet weten waar ze aan toe zijn. "De ouders bevinden zich nu in een moeilijke positie: mogelijk worden zij verplicht om vrijaf te nemen en dat te midden van weken vol feest- en brugdagen. Dit is niet ernstig."

De Open VLD'er verwacht een "krachtig signaal" van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "We roepen de minister en onze coalitiepartners op om onderwijspersoneel te verplichten om deelnames aan zulke manifestaties minstens 48 uur op voorhand kenbaar te maken. Zo zijn de schoolbesturen voorbereid en blijven de ouders niet in de kou staan. De onzekerheid vandaag is ontoelaatbaar."

Desnoods vragen wij daarover wetgevend werk in het Vlaams Parlement

Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD)

"Eigenlijk zouden de vakbonden hier zelf een stap voorwaarts kunnen zetten, want als dit spontaan zou gebeuren, zou de overheid niet moeten ingrijpen", aldus De Ro aan VRT NWS. "Maar als de vakbonden dat om de een of andere reden niet zien zitten, vragen wij dat daarover wetgevend werk in het Vlaams Parlement ondernomen wordt."

Meest gelezen