Meldpunt voor schade door everzwijnen

Als je schade hebt geleden door everzwijnen, kan je dat vanaf vandaag online melden bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Aan de hand van de meldingen wil Vlaanderen te weten komen waar de everzwijnen de meeste overlast veroorzaken.

Vlaanderen wil in kaart brengen waar everzwijnen de meeste schade aanrichten aan landbouwgewassen of tuinen. Of waar de meeste auto-ongevallen met everzwijnen of ander grof wild gebeuren. Marie-Laure Vanwanseele van ANB: "We hopen aan de hand van de meldingen een beter beeld te krijgen van de omvang van de schade en van de plekken waar er de meeste schade is,  zodat we maatregelen kunnen nemen."

Natuur en Bos wil dan samen met de gemeentebesturen, jagers en natuurverenigingen bekijken waar er ingegrepen moet worden. "We kunnen dit niet alleen oplossen, we zullen dat samen moeten doen. Bijvoorbeeld bij verkeersongevallen kunnen we bekijken of er eventueel omheiningen geplaatst kunnen worden zodat de dieren niet op de weg kunnen."

Geen schadevergoeding

Er komt nu wel een meldpunt, maar aan de regeling voor een mogelijke schadevergoeding verandert er niets. "Je moet nog altijd preventieve maatregelen genomen hebben om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding."

Meest gelezen