Biolandbouw in Vlaanderen blijft groeien

De biolandbouw in Vlaanderen blijft het goed doen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de biologische landbouw van het Vlaams departement Landbouw en Visserij. Zowel het aantal bedrijven als het areaal nam vorig jaar duidelijk toe. De sterkste groei is er bij de veestapel. 

Net als de voorgaande jaren is de biologische sector in Vlaanderen vorig jaar opnieuw verder gegroeid, zowel wat productie als consumptie betreft. Het aantal biologische landbouwbedrijven steeg met bijna 9 procent, van 430 in 2016 tot 468 in 2017.

Het totale bioareaal (biologisch en in omschakeling) nam met 6 procent toe tot ruim 7.300 hectare. Toch blijft het biologische aandeel daarmee klein in vergelijking met het totale Vlaamse landbouwareaal: slechts 1,2 procent is biologisch.

Meer biologische veehouders

De biologische rundveestapel groeide vorig jaar fors, met 68 procent. Die stijging komt er voornamelijk door een verdubbelling van het aantal biomelkkoeien. In de loop van 2016 zijn 12 melkveehouders gestart met een gefaseerde omschakeling tot biomelkveehouderij.

Niet enkel het aantal biolandbouwers zit in de lift, ook het aantal marktdeelnemers die niet actief zijn als primaire producent nam toe, met name met 11 procent tot meer dan 1.004 bedrijven. Deze bedrijven ontplooien activiteiten als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur en/of exporteur van bioproducten.

Welgestelde gezinnen en gepensioneerden kopen meer bioproducten

Uit het rapport blijkt verder ook dat de bioconsumptie in stijgende lijn zit. De Vlaamse gezinnen besteedden in 2017 in totaal 193 miljoen euro aan biologische versproducten. Dat is een stijging van 11 procent tegenover 2016. Biologische versproducten hebben in Vlaanderen een marktaandeel van 2,4 procent.

Negen op de tien Belgische consumenten kopen op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct. Vooral welgestelde gezinnen met kinderen en welgestelde gepensioneerden zijn de belangrijkste groep biokopers. Het grootste biokanaal blijft de klassieke supermarkt.

Meest gelezen