ROBIN UTRECHT

Brusselse gemeenteraad keurt motie goed voor betere luchtkwaliteit rond scholen

De gemeenteraad van de stad Brussel heeft maandag unaniem een motie van schepen van Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Groene Ruimten Khalid Zian (PS) goedgekeurd voor een betere luchtkwaliteit in de scholen die op het grondgebied van Brussel liggen. De motie kwam er na een eerdere motie van Groen en Ecolo en na de studie van Greenpeace "Mijn lucht, mijn school".

Met de motie wil de Stad Brussel een duidelijk signaal uitsturen naar de gewestelijke en federale autoriteiten om dringende maatregelen te nemen om het aantal auto's in de stad te verminderen.

Brussel wil zelf ook optreden en spreekt verschillende intenties uit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Samen met het Brussels gewest wil de stad zo de gewestelijke sensornetwerken en de luchtkwaliteitsmetingen uitbreiden. Zelf wil het college het aantal voertuigen op zijn grondgebied verminderen door meer in te zetten op autodelen en zal het een informatie- en preventiecampagne opstarten met eventuele sancties om de bestuurders te herinneren aan de snelheidsbeperking van 30km/u en het verbod om te stationeren met draaiende motor.

De stad Brussel houdt ook de mogelijkheid open om het verkeer tot 20 km/u te beperken in de schoolomgeving, indien de impact van deze maatregel op de luchtkwaliteit vaststaat. In en rond de scholen zet het college ook verder in op groene ruimten om de lucht te kunnen zuiveren en op moderne ventilatie- en verwarmingsinstallaties.

Meest gelezen