© Heren Loebas

Gespot in Gent: reuzegrote "bruggen­bouwers" op de pijlers van de fly-over

In Gent zijn 4 reuzegrote afbeeldingen van mensen op de pijlers van het viaduct B401 verschenen, beter bekend als de fly-over. Het gaat om zogenoemde "bruggenbouwers" waarmee de stad haar inwoners wil aansporen om mee na te denken over de toekomst van het bouwwerk uit de jaren 70.

Vier metershoge afbeeldingen van een meisje, een man met een hark, een vrouw met gereedschap en een motorrijder met een helm: die zijn gisteren aan evenveel pijlers van de fly-over in Gent aangebracht. Ze kijken voorbijgangers recht in de ogen en willen hen aanzetten om mee na te denken over de verre én de nabije toekomst van het viaduct. 

© Heren Loebas

De fly-over of de B401 is in de jaren 70 gebouwd en leidt het autoverkeer van de E40, de E17 en de R40 sindsdien tot in het hart van de stad. Die visie op mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte liggen de jongste decennia steeds meer onder vuur. Gent wil daarom nagaan hoe het anders en beter kan.

© Heren Loebas

Participatietrajecten

Afgelopen zomer is een studieteam van Tractebel Engineering NV en 51N4E aan de slag gegaan om mogelijke pistes en scenario's voor de toekomst van de fly-over uit te denken en te onderzoeken, telkens met aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk.

Om de inwoners van de stad zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken, zijn van meet af aan zogenoemde participatietrajecten opgestart. "Het gaat om verschillende bevolkingsgroepen zoals kinderen en jongeren, mensen in armoede, mensen met een migratieachtergrond, maar ook mensen met een zekere expertise zoals architecten", vertelt Nele Vanhooren aan VRT NWS. Zij is de programmacommunicator van de stad Gent.

© Heren Loebas

"Zowel de studie als de participatietrajecten zijn ongeveer halfweg. De eerste, voorlopige ideeën willen we in het weekend van 26 en 27 mei aan het brede publiek voorleggen tijdens een "Fly-over weekend" in de Krook. Wie wil, kan langskomen om de mogelijke scenario's te bekijken en feedback te geven. Dat kan ook online."

Ambassadeurs

Om meer ruchtbaarheid aan het project te geven, schakelt de stad nu "bruggenbouwers" in. Dat zijn inwoners die allemaal een band met de fly-over hebben, zoals buurtbewoners, mensen met een zaak in de buurt, gebruikers van het viaduct of mensen die de bouw nog hebben meegemaakt. Zij zijn een soort ambassadeurs die het hele proces in hun eigen netwerk zullen uitdragen."

"Om hen zichtbaar te maken, brengen we reuzegrote afbeeldingen van hen op de pijlers aan. Gisteren zijn foto's van 4 "bruggenbouwers" verschenen. De komende weken komen daar nog 10 "bruggenbouwers" bij. In bijhorende video's doen ze hun visie uit de doeken."

"In september willen we graag landen met de studie en de participatietrajecten", zegt Vanhooren. "Op autoluwe zondag willen we de resultaten aan het brede publiek voorstellen. Het zal om mogelijke pistes gaan die we samen met de inwoners van de stad verder zullen uitwerken om tot een goede oplossing te komen. We zullen ook intens met het Agentschap Wegen en Verkeer moeten overleggen, want officieel is het Vlaams Gewest eigenaar van de fly-over."

Wat uiteindelijk met de fly-over zal gebeuren en wanneer, blijft koffiedik kijken. "Uit de participatietrajecten blijkt dat de meningen verdeeld zijn", zegt Vanhooren. "Sommige mensen willen het viaduct afbreken, anderen willen het behouden en tot een park ombouwen zoals de High Line in New York, nog anderen willen alles laten zoals het is. Iedereen is het er wel over eens dat we veel aandacht aan mobiliteit moeten schenken."

Sowieso zal het nog geruime tijd duren vooraleer de fly-over een nieuwe bestemming krijgt. "Dit is een project in transitie. Dat betekent dat we een aanloop kunnen nemen waarbij we gaandeweg kleine veranderingen kunnen doorvoeren om het viaduct een nieuwe invulling te geven. Zo kunnen we de B401 af en toe afsluiten om activiteiten op het wegdek te organiseren zoals nu al op autoluwe zondag gebeurt."

Wie mee wil nadenken over de toekomst van de fly-over kan op 26 en 27 mei in de Krook terecht voor een infoweekend. Online ideeën delen of feedback geven kan ook op een speciale website.

© Heren Loebas

Meest gelezen