AFP or licensors

Eurocommissaris voor Migratie: "Europa is geen fort maar we moeten weten wie onze grenzen oversteekt"

De Europees commissaris voor Migratie, Dimitri Avramopoulos, komt met een aantal concrete voorstellen om de migratiestromen beter te beheren en de interne veiligheid van de Europese Unie te bevorderen. Zo wil hij onder meer strengere controles op wie de EU binnenkomt en pleit hij voor een efficiënter terugkeerbeleid. 

De Europese Commissie wil een efficiënter migratie- en veiligheidsbeleid door onder meer het Visa Informatie Systeem (VIS) te hervormen. Het VIS is een databank waarin informatie wordt opgeslagen over alle visa-aanvragen van niet EU-burgers binnen de Schengen-zone. Het VIS laat autoriteiten en grensbewakers toe om snel informatie op te zoeken over visum-aanvragers en veiligheidscontroles uit te voeren. De Commissie stelt nu voor om dat systeem te moderniseren. In maart stelde het al een eerste luik van hervormingen voor. 

De Commissie wil een verbeterde veiligheidscontrole in alle databanken via een extra verplichte controle die detecteert wanneer iemand meerdere identiteiten gebruikt of veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Daarnaast wil de Commissie dat de lidstaten ook gegevens uitwisselen voor langetermijn-visa en verblijfsvergunningen, iets wat nu nog niet het geval is. Ten slotte wil de Commissie ook efficiëntere terugkeerprocedures en een versterkte capaciteit om criminaliteit te vervolgen en te voorkomen.

Geen muren maar bruggen bouwen

Commissaris Avramopoulos benadrukt dat de EU het goed doet op vlak van migratie, in vergelijking met drie jaar geleden toen de migratiecrisis begon. "Door akkoorden te sluiten met landen op de migratieroute, zoals we gedaan hebben met Turkije en Libië, hebben we het aantal migranten die toekomen sterk kunnen doen dalen".

In dit soort vluchtelingakkoorden kan de EU vluchtelingen terugsturen naar het land waarmee het een akoord is aangegaan. In ruil daarvoor krijgt dat land dan een budget om de vluchtelingen op te vangen.  Avramopoulos pleit ervoor om te blijven streven naar dit soort akoorden. "We willen geen muren bouwen rond de EU, we willen bruggen bouwen met landen omdat dit werkt", aldus Avramopoulos.

Nood aan solidariteit

De commissaris gaf verder nog kritiek op landen zoals Polen en Hongarije die weigeren om mee te werken aan het herverdelingsplan. Volgens dit plan moeten alle lidstaten een bepaald aantal vluchtelingen opnemen. "Het is een principe van solidariteit tussen de EU lidstaten. We moeten samenwerken want geen enkel land kan dit alleen aan", besluit hij. 

In de toekomst wil de Commissie een gemeenschappelijk migratiebeleid. Dit werd ook opgenomen in de meerjarenbegroting die twee weken geleden werd voorgesteld. Zo stelt de Commissie een vast korps van 10.000 grenswachten voor. Verdere details hierover worden nog volop besproken. 

Meest gelezen