Frank Vandenbroucke: "Pensioendebat is gemiste kans langs twee kanten"

Volgens oud-minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke, lid van de commissie Pensioenhervormingen, heeft de regering het pensioendossier verkeerd aangepakt, maar ook aan vakbondszijde wordt volgens hem niet het goede debat gevoerd. Hij toont begrip voor de grote onrust die veel werknemers hebben.

Vandaag hebben meer dan 50.000 mensen betoogd tegen de pensioenplannen van de federale regering. "Dat deze betoging veel weerklank heeft, is zeer begrijpelijk", zegt Frank Vandenbroucke in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Als het pensioenbeleid voor iets moet zorgen, is het wel zekerheid. Dat is het alfa en het omega van het pensioenbeleid." 

De regering is eigenlijk onmiddellijk maatregelen beginnen te nemen en dat heeft de sfeer compleet verzuurd

Frank Vandenbroucke (Commissie Pensioenhervorming)

"Dit is een gemiste kans langs twee kanten", vindt hij. De pensioencommissie, waarvan hij lid is, heeft nochtans aanbevelingen gedaan. "De regering heeft een paar dingen uit ons rapport ten uitvoer gebracht. Andere dingen heeft ze helemaal niet gedaan. Ze heeft ook maatregelen genomen die voor een stuk strijdig waren  met het rapport." Maar ook aan vakbondszijde wordt volgens Vandenbroucke niet het goede debat gevoerd.

Hoe kan het dan béter? Volgens Vandenbroucke moet je als beleidsmaker duidelijke afspraken met de hele samenleving maken over waar je met de pensioenen naartoe wil. Vervolgens moet je afspreken hoe je daar raakt, en daar moet je je dan ook aan houden. "Je moet dat waarmaken, ook als mensen langer leven of als er meer gepensioneerden zijn."

"De regering is eigenlijk onmiddellijk maatregelen beginnen te nemen en dat heeft de sfeer compleet verzuurd", vindt Vandenbroucke.

Men had de klemtoon moeten leggen op de lengte van de loopbaan

Frank Vandenbroucke (Commissie Pensioenhervorming)

Hij stelt ook vast dat er bij de bevolking geen draagvlak is voor langer werken. "Daar is geen ernstige discussie over gevoerd." Vrij vlug na de formatie heeft de regering-Michel de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67. "Men had de klemtoon moeten leggen op de lengte van de loopbaan", vindt Vandenbroucke. Op die manier kan iemand die vroeger is beginnen te werken, ook vroeger stoppen. "Daarnaast moet er ook een discussie zijn over keuzevrijheid en moet men een ruime keuze mogelijk maken: een bonus voor wie langer doorwerkt, een malus voor wie vroeger stopt."

"Eigenlijk moet je kijken hoe hoog je wil mikken en een programmatie maken hoe je dat wil realiseren", vindt Vandenbroucke. Desondanks noemt hij langer werken de sleutel voor het pensioenbeleid. "Maar je moet ook bereid zijn om andere financieringsbronnen te zoeken, bijvoorbeeld op basis van vermogen."

Meest gelezen