Nieuwe wegcode: dit zal er mogelijk veranderen

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft een voorstel voor een nieuwe wegcode klaar. Hoewel het voorstel nog moet worden goedgekeurd door onder meer de gewesten, is de inhoud toch al bekend geraakt. Lees hieronder wat er (ten vroegste) in 2021 allemaal zou veranderen. 

Fietsers, hoverboards en segways

Zwakke weggebruikers krijgen veel aandacht in het voorstel, net als gebruikers van nieuwe vervoersmiddelen als hoverboards en segways.

 • Zo zouden er kruispunten met verkeerslichten komen die aan alle fietsers en andere zwakke weggebruikers - ongeacht uit welke richting ze komen - groen licht geven terwijl auto's moeten blijven stilstaan.  Dit soort kruispunten met "vierkant groen" wordt momenteel uitgetest in Antwerpen. 
 • Er komen ook meer fietszones waarin fietsers altijd voorrang hebben en auto's maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden. Auto's mogen fietsers in die zones ook niet inhalen.
 • Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Buiten de bebouwde kom moeten automobilisten 1,5 meter afstand laten.
 • Kinderen mogen tot 10 jaar altijd op de stoep rijden. Nu is dat maar tot 9 jaar.  
 • Kinderen tot 3 jaar moeten verplicht in een fietsstoeltje zitten met rug- en voetsteunen. Ze moeten ook worden vastgegespt
 • De nieuwe wegcode spreekt voor het eerst over hoverboards, segways en elektrische steppen. Zij mogen maximaal 25 kilometer per uur rijden.  

Automobilisten en motorrijders

 • Als je bij een rotonde met twee rijstroken via de linkerrijstrook (de binnenste) de rotonde oprijdt,  mag je voortaan niet meer de eerste afslag nemen. Dit om te voorkomen dat je het verkeer op de rechterrijstrook (de buitenste) de pas afsnijdt. 
 • Rij je op een weg met meerdere rijstroken en nadert er een voertuig met sirene en zwaailicht, dan moeten bestuurders op de linkerrijstrook naar links uitwijken, bestuurders in de rechterrijstrook naar rechts. Zo wordt er een reddingsstrook gevormd.
 • Wie pech heeft op de snelweg, hoeft geen gevarendriehoek meer te plaatsen. Het aanzetten van de 4 richtingaanwijzers volstaat. 
 • Motorrijders die in de file staan en willen inhalen, mogen daarbij hun 4 richtingaanwijzers gebruiken.

Nieuwe verkeersborden

 • Vroeger stonden op borden soms vrouwelijke of mannelijke figuurtjes. Voortaan zullen alle figuurtjes genderneutraal zijn. 
 • Er komt een bord dat waarschuwt voor mist op de weg. De afbeelding zal vooral op mobiele borden worden gebruikt.
 • Een ander bord zal weggebruikers voortaan waarschuwen als ze op een weg rijden waar sporen liggen. Het bord is vooral nuttig in steden, waar automobilisten en fietsers vaak over tramsporen moeten rijden. Vooral voor fietsers kunnen die gevaarlijk zijn. 

Meest gelezen