Videospeler inladen...

Nog tot zondag hinder bij De Lijn door staking

Voor de liberale en socialistische vakbonden bij De Lijn begint morgen een vierdaagse staking tegen de reorganisatieplannen bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. Na de hinder door de pensioenbetoging vandaag, kunnen de bus- en tramreizigers dus ook de komende dagen hinder ondervinden door een verstoorde dienstverlening.

Hoe groot wordt de hinder?

2 van de 3 bonden gaan staken. Samen vertegenwoordigen zij zo'n kleine 70 procent van de gesyndiceerden bij De Lijn. Het ACV doet niet mee en ook de onderaannemers van De Lijn staken niet. In trajecten uitgedrukt verzorgen die laatste 2 groepen zowat de helft van het aantal af te leggen buskilometers. Het betekent wel dat hinder mag verwacht worden. Maar hoeveel, dat is voorlopig moeilijk in te schatten.

Ook omdat de liberale en socialistische vakbonden hun leden de keuze laten om één of meer dagen te staken. In principe zouden er ook geen stakingspiketten worden ingezet om stelplaatsen te blokkeren. Er gaan wel vakbondsafgevaardigden op het terrein om bus- en tramchauffeurs te overtuigen van het belang om te staken.

In alle geval zal de Vlaamse vervoersmaatschappij werkwilligen inzetten op de belangrijkste lijnen, net als vandaag trouwens naar aanleiding van de pensioenbetoging. Een overzicht van de hinder vindt de reiziger vanaf morgenvroeg via de storingswebsite van De Lijn.    

Waarover gaat de staking?

Vakbonden en directie bij De Lijn onderhandelen al maanden over een groot reorganisatieplan bij de vervoersmaatschappij. Vorige week gebeurde dat nog met de hulp van een sociaal bemiddelaar. Bedoeling van de reorganisatie is, volgens de directie, dat het bedrijf slagkrachtiger wordt.

Zo zouden een hele reeks diensten gecentraliseerd worden in Mechelen. Met andere woorden, regionale kantoren gaan verdwijnen om te voorkomen dat taken dubbel worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan communicatie.

Met die oefening gaat ook een afslanking van het bedrijf gepaard. 285 van de 1.780 banen verdwijnen. Volgens de directie gaat het over ondersteunende bediendenjobs en worden de operationele diensten, zeg maar het bus- en tramvervoer, niet getroffen.

De liberale en socialistische vakbonden bij De Lijn zien dat anders. Zij beweren dat ook functies die wel met de kerntaak van De Lijn uitmaken opgeofferd worden. Knelpunt daarbij zijn de zogeheten teamcoaches, die voor ondersteuning moeten zorgen van de buschauffeurs.

Tot nu toe werken in elke stelplaats immers een aantal bedienden. Daar kunnen buschauffeurs terecht met alle administratieve vragen en problemen. Denk daarbij aan vakantieaanvragen, wijzigingen in dienstrooster, maar ook bijvoorbeeld het aanbieden van alternatieve routes bij plaatselijke omleidingen of andere vormen van dispatching.

Het is de bedoeling die functies te vervangen door zogeheten teamcoaches. Vakbonden pleiten ervoor om zo'n taken voor te behouden voor chauffeurs met terreinervaring. De directie is echter van plan die jobs vacant te verklaren. En de bonden gaan ervan uit dat ze zullen gereserveerd worden voor bedienden die elders moeten afvloeien. Ambitie van het hervormingsplan is immers dat, ondanks de inkrimping van het aantal jobs, er niemand ontslagen zal worden.

Op die discussie zijn  de onderhandelingen met de liberale en socialistische vakbond uiteindelijk ook afgesprongen.  

Waarom zijn de vakbonden verdeeld?

Opmerkelijk bij deze staking is dat ACLVB en ACOD staken, terwijl ACV verder onderhandelt. Volgens de christelijke vakbond ligt er voldoende op tafel om te kunnen onderhandelen over de volledige reorganisatie.

Wettelijk kan binnen een bedrijf of organisatie perfect een CAO worden afgesloten met slechts één vakbond. Maar in dit geval stellen de stakende vakbonden zich wel vragen bij de draagkracht van zo'n CAO. Het is in alle geval een situatie die kwaad bloed zet. De socialistische en liberale bonden vinden dat de directie de leden van ACOD en ACLVB als tweederangs werknemers beschouwt. 

Meest gelezen