Videospeler inladen...

Open VLD en N-VA blijven zich verzetten tegen statiegeld

Open VLD en N-VA blijven zich verzetten tegen de invoering van statiegeld voor blikjes en petflessen. Dat is gebleken tijdens een debat in het Vlaams Parlement over het verpakkingsplan van minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V).

De Vlaamse regering bespreekt vrijdag het verpakkingsplan van minister Schauvliege, maar binnen de meerderheid is er duidelijk geen eensgezindheid over een onderdeel van dat plan: de invoering van statiegeld voor blikjes en petflessen.

Nadat Schauvliege haar plan had voorgesteld, zei Gwenny De Vroe (Open VLD) dat het plan van de minister geen totaaloplossing biedt voor het probleem van het zwerfvuil. "Het systeem is zelfs fundamenteel onrechtvaardig omdat het de grote meerderheid van de Vlamingen die nu al recycleren straft." De Vroe zegt dat Open VLD het eens is met de grote lijnen van het verpakkingsplan, maar meer wil inzetten op hogere boetes en een hogere pakkans.

Matthias Diependaele (N-VA) zei dat ook de N-VA het eens is met grote lijnen van het verpakkingsplan, maar dat het debat over statiegeld te lijden heeft onder heel wat demagogie. "Er is een draagvlak voor de aanpak van het zwerfvuil, maar uit een kosten-batenanalyse blijkt dat de invoering van het statiegeld geld gaat  kosten", zei Diependaele. Het geld dat de gemeenten zouden besparen om het zwerfvuil op te ruimen is namelijk veel minder dan de invoering van een systeem van statiegeld zou kosten. Bovendien hebben we een prima werkend systeem van gescheiden ophaling via de blauwe zak.

"De N-VA is te vinden voor honderd procent producenten­verantwoordelijkheid inzake verpakkingen", zegt Wilfried Vandaele, maar hij vindt dat de sector zelf moet bepalen hoe ze dat denkt te bereiken.  Vandaele beweert dat hij nooit heeft gezegd dat hij tegen statiegeld, maar dat hij eerst antwoord wil op een aantal vragen voor een besluit over dit dossier te nemen.

Verdeeldheid in meerderheid

Tijdens het debat vlogen de cijfers over de hoeveelheid zwerfvuil, de kosten voor het opruimen ervan, de recyclagecijfers  en de vergelijkingen met het buitenland over en weer.  De oppositie verwees naar de vele gemeenten die zich uitspreken voor de invoering van statiegeld, ook gemeenten met een Open VLD- en N-VA-burgemeester.

Bruno Tobback (SP.A) merkte op dat de fractieleiders van de grootste twee meerderheidspartijen elkaar aan het uitkafferen waren en compleet tegenovergestelde standpunten verdedigden. "Niemand is nog in staat na een uur debat te zeggen wat het standpunt van de regering is en of er een schijn van kans is dat dat er ooit nog komt", zei Tobback.

"Ik begin te begrijpen waarom minister-president Bourgeois naar Vietnam gevlucht is. In zijn plaats deed ik een Puidgemont en bleef daar", grapte Tobback. "Want deze regering kan niets meer beslissen, zoveel is wel duidelijk. Dit is een klucht."

Meest gelezen