BELGA

Dewael: "Regering moet vaart zetten in afnemen van concessie van Grote Moskee in Brussel"

De opvolgingscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land, vraagt de regering om snel werk te maken van het afnemen van de concessie van de Grote Moskee in Brussel. Dat zei voorzitter Patrick Dewael in "De wereld vandaag" op Radio 1. Hij roept daartoe op, nadat de topman van OCAD vandaag kwam spreken in de commissie over een recent rapport waaruit blijkt dat de Grote Moskee salafistische handboeken gebruikt om imams op te leiden. 

Vorige week lostte het OCAD, dat de dreiging in ons land analyseert, een rapport over salafistische handboeken. Uit dat rapport bleek dat sommige handboeken die gebruikt worden bij de opleiding van imams in ons land salafistisch zijn en oproepen tot de jihad. Vooral de Grote Moskee in Brussel gebruikt de handboeken, zo blijkt uit het rapport.

De boeken zijn totaal onverenigbaar met de waarden van onze samenleving

Patrick Dewael, voorzitter opvolgingscommissie aanslagen

De topman van OCAD Paul Van Tigchelt, kwam vandaag uitleg geven over het rapport in de opvolgingscommissie rond de aanslagen van 22 maart 2016 in ons land. "Een beklijvend rapport", zo zegt de voorzitter van de commissie Patrick Dewael. "Imams worden opgeleid op basis van een lezing van de koran die Middeleeuws is, op basis van boeken en schriften die wahabistisch of salafistisch zijn georiënteerd. Die zijn totaal onverenigbaar met de waarden van onze samenleving."

Links: Patrick Dewael, voorzitter van de opvolgingscommissie aanslagen; Rechts: Paul Van Tigchelt, topman van OCAD

De boeken worden vooral gebruikt door de Grote Moskee in Brussel. De parlementaire onderzoekscommissie rond de aanslagen gaf eerder al het advies om de concessie op te zeggen van die moskee. De regering volgde dat advies, maar de afname is nog niet rond. 

De gelijkheid tussen man en vrouw, die mensen hoorden het in Keulen donderden. De opvolgingscommissie zet de regering aan tot spoed.

Patrick Dewael, voorzitter opvolgingscommissie aanslagen

"De parlementaire onderzoekscommissie nodigde de mensen achter de Grote Moskee uit, en toen al was duidelijk dat die een indruk nalieten die velen choqueerden", zegt Dewael. "De gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, die mensen hoorden het in Keulen donderden. Daarom kwam het advies om de consessie af te nemen. De regering deed dat wel, maar nu is er nog steeds discussie over wie de nieuwe consessie krijgt. De opvolgingscommissie zet de regering nu aan tot spoed en daadkracht."

Rol van de moslimexecutieve

De regering moet dus snel een overnemer van de concessie vinden, zo vindt de opvolgingscommissie. Voorzitter Dewael kijkt op dat vlak richting moslimexecutieve. "Ik wil geloven dat voor de brede moslimgemeenschap salafisme en wahabisme niet reprentatief is en veel moslims staan voor een gematigde islam, maar die laten zich te weinig horen. En de moslimexecutieve speelt daar niet met voldoende autoriteit haar rol", zegt Dewael.

Je hebt een tegenverhaal van een gematigde islam nodig voor het verwerpelijke salafisme. En dat bestaat.

Patrick Dewael, voorzitter opvolgingscommissie aanslagen

Met het afnemen van de concessie, neem je natuurlijk niet de salafistische handboeken weg. "Die blijven inderdaad circuleren op het internet", zegt Dewael. "Maar het is wel een belangrijk stap. De Grote Moskee is een symbool. En je hebt vooral een tegenverhaal nodig. Je moet ervoor zorgen dat je datgene wat wij zo verafschuwen bestreden wordt via andere krachten binnen de brede moslimgemeenschap, die wel gematigd zijn en een wil hebben tot integratie", zegt Dewael. "En die bestaan, blijkt ook uit het rapport. Er is een jonge groep van imams in opleiding die wel degelijk die waarden ook wil uitdragen."

Regering nuanceert

"Voor alle duidelijkheid: de concessie is opgezegd", benadukt het kabinet van minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA). "Maar de afhandeling van zoiets vraagt tijd. Dat moet geregeld worden met de Regie der Gebouwen. Er moet onder meer duidelijkheid komen over werken die zijn uitgevoerd en gefinancierd door Saudi-Arabië. "Dat vraagt tijd. Maar we zijn er mee bezig", zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. Het kabinet wil vooral dat er een weloverwogen beslissing genomen wordt over de overnemer. "We moeten ons behoeden voor nieuwe avonturen."

Over wie de concessie zal overnemen zijn er gesprekken lopende, zo klinkt het dan weer op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "De beslissing nemen we niet van vandaag op morgen. We doen ons best om vaart te zetten achter alle stappen van de aanbevelingscommissie", zegt woordvoerder Sieghild Lacoere.

Meest gelezen