Videospeler inladen...

Zorgsector heeft elk jaar 46.000 nieuwe personeelsleden nodig

De zorgsector (ziekenhuizen, rusthuizen, kinderopvang …) heeft elk jaar 46.000 nieuwe personeelsleden nodig, en dat tot 2026. Dat komt onder meer door de vergrijzing, maar ook doordat de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De werkgeversorganisatie Verso smeekt om een “globaal actieplan”, zoniet vreest ze dat de dienstverlening in het gedrang komt.

De Vlaamse werkgeversorganisatie van de socialprofitsector Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) heeft een rapport gemaakt over de personeelsnoden in de zorg tot 2026. En die zijn groot, zeer groot. Het rapport komt uit op een indrukwekkend cijfer van 46.000 nieuwe medewerkers die de zorgsector elk jaar zal moeten zien te vinden de komende jaren. Dat zijn er per jaar 10.000 meer dan in de afgelopen vijf jaar.

Vanwaar die grote nood? Er is de vergrijzing van de bevolking die de vraag naar zorg doet toenemen; tegelijk is er meer nood aan kinderopvang, met name in de steden; en ook de gezinsverdunning, burn-outs en superdiversiteit verhogen volgens Verso de vraag naar dienstverlening.

Aan de andere kant van het spectrum is er het zorgpersoneel, dat ook vergrijst. In 2008 hielden vijftigplussers en jongere werknemers elkaar nog in evenwicht, vandaag is dat evenwicht zoek. Voor 10 vijftigplussers zijn er nu maar 6 jongere werknemers meer. En dan zijn er nog de personeelsleden die tijdens hun loopbaan de zorgsector verlaten.

En dus trekken de werkgevers aan de alarmbel. “Alle lichten staan tegelijk op rood”, zegt Verso-directeur Ann Gaublomme. “Dat betekent dat je moet inzetten op alle sporen tegelijk. De minister van Werk heeft een rol te spelen, bijvoorbeeld om kansengroepen en laaggeschoolden aan te trekken. De minister van Welzijn hoort onder meer verder in te zetten op sensibiliseringscampagnes, en de minister van Onderwijs zou de toeleiding van 14-15-jarigen naar de social profit kunnen faciliteren.”

Maar bovenal is er nood aan een globaal plan: “Al deze ministers moeten samen een globaal plan uitwerken, zodat de maatregelen perfect op elkaar worden afgestemd. Er worden afzonderlijk al veel inspanningen gedaan, maar het beleid is te versnipperd. Er wordt door deze regering massaal ingezet op capaciteit: bedden, erkenningen, infrastructuur en dat is nodig. Maar dat is niet voldoende: er moeten ook mensen tegenover staan.”

Meest gelezen