Bacquelaine vraagt nieuw debat over pensioen met punten

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zal de sociale partners en de Academische Pensioenraad, een wetenschappelijk adviesorgaan van hem, binnenkort vragen opnieuw rond de tafel te gaan zitten over het pensioen met punten. Hij spreekt ook het beeld tegen dat de vakbonden over zijn wetsontwerp ophangen. 

Negen partijen voelden Bacquelaine vanmiddag in de Kamer aan de tand over grote pensioenbetoging van gisteren. "Ik benadruk dat ik de boodschap van de betogers uiteraard ernstig neem, zowel over de zware beroepen als over het pensioen met punten", aldus de minister.

Hij benadrukte dat het ontwerp over het pensioen met punten niet verschilt van het voorstel dat de Pensioencommissie onder voorzitterschap van Frank Vandenbroucke daarover heeft uitgewerkt. 

Door meer te kijken naar de loopbaan dan naar de leeftijd van de werknemer, maakt het komaf met de grote ongelijkheid die inhoudt dat het verschil in levensverwachting van werknemers afhangt van hun socio-professionele situatie. Ook zullen de pensioenrechten meer evolueren in functie van de evolutie van de lonen en niet enkel in functie van de index, wat voor een hogere vervangingsratio dan vandaag moet zorgen. En het systeem zal de grote verschillen tussen de verschillende pensioenstelsels verminderen, legt de minister uit.     

"Dat is het ontwerp dat ik steun. Mocht het om het ontwerp gaan dat de vakbonden aanklagen, dan zou ik ook betogen", zegt Bacquelaine. Hij vermeldt er wel niet bij dat de regering al heeft beslist om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken naar 67 vanaf 2030.

De waarde van de punten zal niet afnemen, het pensioen met punten is geen begrotingsvariabele en het pensioen met punten is geen loterij

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR)

"De waarde van de punten zal niet afnemen, het pensioen met punten is geen begrotingsvariabele en het pensioen met punten is geen loterij". Bacqualaine zegt ook "verrast" te zijn door "deze beelden die de vakbonden hebben verspreid onder de bevolking. Ze komen niet overeen met de werkelijkheid en veroorzaken bijgevolg onrust".

Volgens Bacquelaine is het ontwerp "het belangrijkste sinds de invoering van ons pensioensysteem", waardoor verdere gesprekken nodig zijn. Daarom zal hij vakbonden, werkgevers en de Academische Pensioenraad binnenkort uitnodigen om het debat te hervatten.

Meest gelezen