Brakel heeft een nieuwe burgemeester

Marleen Gyselinck (Open VLD) heeft vandaag de eed afgelegd als nieuwe waarnemend burgemeester van Brakel. De partij moest op zoek naar een vervanger, nadat Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) vorige maand ontslag had moeten nemen.

Brakel heeft opnieuw een burgemeester. Marleen Gyselinck (Open VLD) legde de eed deze voormiddag af in handen van provinciegouverneur Jan Briers. "Tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober zal mijn taak eruit bestaan om de lopende zaken te behartigen en af te werken", zegt de nieuwe burgemeester voor wie de eedaflegging best een emotioneel moment was.

"Vrijdag ga ik naar het gemeentehuis om er aan mijn nieuwe taak te beginnen. Ik mag mijn kiezers niet teleurstellen. Als teamspeler ben ik het ook verplicht aan mijn partij," vertelt Gyselinck. Ze was binnen het huidige college van burgemeester en schepenen vierde schepen, bevoegd voor burgerlijke stand, senioren en huisvesting. Zij zetelt al 30 jaar als gemeenteraadslid, waarvan de jongste drie legislaturen als schepen.

Ex-burgemeester Stefaan D
evleeschouwer veroorzaakte in april een zwaar verkeersongeval, waarbij een persoon zwaargewond raakte. Nadien legde hij een positieve ademtest af. Twee dagen later stapte hij op als plaatsvervangend burgemeester om zijn verdediging op te nemen.

Meest gelezen