Video player inladen...

IJsjes van hernieuwbare energie aan het Europees Parlement

Vandaag onderhandelt het Europees Parlement over de hernieuwbare energie-doelstellingen voor 2030. De definitieve beslissing wordt 29 mei genomen maar als het van Greenpeace afhangt worden de doelstellingen opgetrokken naar 45% hernieuwbare energie tegen 2030: "Dit is noodzakelijk om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen". Om dit duidelijk te maken organiseert de organisatie vandaag een aantal ludieke acties aan het Europees Parlement.  

In het Europees Parlement wordt vandaag onderhandeld over de Renewable Energy Directive of het beleid rond hernieuwbare energie in Europa. Op 29 mei zal finaal beslist worden wat de doelstellingen voor de EU zullen zijn maar vandaag neemt het Europees Parlement alvast een positie in voor de onderhandelingen eind mei.

Onze zon, onze energie, onze toekomst

Naar aanleiding hiervan organiseert Greenpeace vandaag een aantal ludieke acties aan het Europees Parlement. De milieu-organisatie plaatste zonnepanelen op het dak van het Europese Parlement. Met de hernieuwbare energie afkomstig van die zonnepanelen maakt de organisatie veganistische ijsjes die ze gratis uitdeelt aan voorbijgangers.   

Ook plaatste Greenpeace een groot spandoek op het gebouw van het Station Europe met het opschrift "Our sun, our power, our future".  

Doelstellingen voor 2030

Volgens de huidige regels moet 27% van het energieverbruik in de Europese Unie tegen 2030 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Hernieuwbare energie kan onder andere gehaald worden uit zonne-energie, biomassa, waterkracht en windenergie. De bevoegde commissie van het Europees Parlement die werkt rond Energie (ITRE) streeft er naar om de doelstelling voor 2030 vast te leggen op 35% gebruik van hernieuwbare energie voor alle Europese lidstaten. "Europa moet ambitieuzer worden als het zijn verplichtingen gemaakt in Parijs wil nakomen", zegt José Blanco Lopez van de energiecommissie. 

De meeste regeringen staan nog steeds achter de doelstelling van 27%. Zweden is samen met de energiecommissie grote voortrekker van de 35%. Het land haalt momenteel reeds meer dan 50% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen. Ook Finland, Letland en Oostenrijk scoren goed met meer als 30% van de energie die gehaald wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Ter vergelijking: in 2015 haalde België slechts 7,9% van zijn bruto energieverbruik uit hernieuwbare bronnen.

Meest gelezen