Nicolas Maeterlinck

UGent wil academiejaar dan toch niet op 1 september laten beginnen

De onderwijsraad van de UGent heeft de hervorming van het academiejaar unaniem afgewezen. In de plaats daarvan wil de Gentse universiteit het activerend leren invoeren.  

"We hebben alle argumenten pro en contra voor een herschikking van het academiejaar naast elkaar gelegd en op basis van een grondige overweging en veel wikken en wegen hebben wij uiteindelijk besloten om de academische kalender niet te wijzigen, maar wel volop in te zetten op het activerend leren", zegt rector Rik Van de Walle.  

We willen studenten actief aan de slag hebben vanaf dag één.

Rik Van de Walle, rector UGent

Met activerend leren bedoelt de rector meer interactie tussen student  en professor waarbij die laatste eerder een begeleider is van de studenten en hen actief aan de slag helpt vanaf de eerste dag van het academiejaar.  

Vanaf volgend academiejaar al zouden er proefprojecten met activerend leren starten, weliswaar voorlopig met een beperkt aantal vakken in een beperkt aantal opleidingen. Maar de bedoeling is om dat stap voor stap uit te breiden, zegt Van de Walle.   

Maar gaan activerend leren en hervorming academiejaar niet hand in hand?

De rector van de KULeuven, Luc Sels, die ook voorstander is van een hervorming van het kalenderjaar argumenteerde altijd dat zo'n activerend leren hand in hand gaat met een andere organisatie van het academiejaar.

"Ook bij ons hoorden we die redenering", zegt Rik Van de Walle, " maar er waren ook tegenstanders die ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, vonden dat een hervorming net voor problemen zou zorgen bij het invoeren van dat activerend leren.  Op basis van die overwegingen is beslist om de kalender niet te hervormen".

Daarmee lijkt de KULeuven nu alleen te staan met zijn hervormingsplannen. De Leuvense universiteit wil voorlopig niet reageren op het advies van de Gentse onderwijsraad. Zij wacht daarvoor op een definitieve beslissing van de raad van bestuur van de UGent.  

Meest gelezen