Videospeler inladen...

Nieuw plan moet waterschaarste in de zomer voorkomen

De Vlaamse water- en rioleringsbedrijven hebben een actieplan opgesteld om waterschaarste in moeilijke periodes te vermijden. Vorig voorjaar was het erg droog en moesten we het gebruik van kraantjeswater beperken. Zulke droogtes kunnen nog voorkomen en dus waren nieuwe maatregelen nodig, vindt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Gazons die niet meer besproeid mochten worden, auto's die stof moesten vergaren en het zwembad dat niet meer gevuld mocht worden: herkent u dit nog van een klein jaar geleden? Het was sinds het begin van de metingen van het KMI nog nooit zo droog geweest en dus kwam minister Schauvliege met maatregelen om te vermijden dat we zonder water zouden vallen.

Na die droogteperiode gaf Schauvliege de opdracht aan de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven om een actieplan op te stellen en zo nieuwe waterschaarste te voorkomen. Koepelvereniging AquaFlanders stelde dat plan vandaag voor. "We ontwikkelden een plan dat de levering van kwalitatief drinkwater moet garanderen, ook in moeilijke periodes", zegt algemeen directeur Carl Heyrman. Het is gebaseerd op vijf grote pijlers:

  1. waterbronnen diversifiëren, monitoren en beschermen
  2. samenwerking tussen drinkwaterbedrijven verdiepen
  3. het beperken van de verliezen door water te hergebruiken, waterstockage uit te breiden, het publiek te sensibiliseren, de waterstanden nauwlettend op te volgen en specifieke maatregelen te treffen bij schaarste
  4. infrastructuur aanpassen
  5. inzetten op innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Groen, geel, oranje en rood

In het oog springt vooral het nieuwe zogenoemde "escalatieschema", opgesteld samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Het is de bedoeling om snelle, eenduidige communicatie rond de beschikbaarheid van drinkwater mogelijk te maken.

De waterstanden worden gemonitord en daarbij wordt een onderscheid gemaakt in een groen, geel, oranje en rood niveau, waarbij groen staat voor een normale toestand, geel voor verhoogde waakzaamheid, oranje voor pré-alarm en rood voor alarm. Aan elk van die niveaus zijn ook specifieke maatregelen gekoppeld.

"Door dit schema volgen we de toestand vroeger op en zijn we beter voorbereid voor als er zich een echte droogte voordoet", zegt minister Schauvliege.

Fictief voorbeeld van trapsgewijze maatregelen

(bron: kabinet-Schauvliege en AquaFlanders)

Videospeler inladen...

Meest gelezen