Lennikse school zingt voor nieuwe klassen

De leerlingen van de gemeentelijke basisschool 't Rakkertje in Eizeringen bij Lennik hielden een protestactie tegen de blokkering van de bouw van hun nieuwe lokalen. 170 kinderen zongen samen een lied en hopen dat de bouwwerken zo snel mogelijk opnieuw mogen starten. "Want iederéén is voor dit project", zegt Stijn De Mot van de ouderraad.

"In heel dit verhaal zijn er verschillende actoren, maar slechts één slachtoffer: de leerlingen van 't Rakkertje", zegt directeur David Minner. De voorbije maanden zag de school lijdzaam toe hoe hun nieuwbouwproject werd tegengehouden. Twee buurtbewoners kregen gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gemeente Lennik startte in februari met de bouw, maar een maand later werden de werken abrupt gestopt. Gevolg: de school is deels ingenomen door de werf, maar er wordt niet meer gewerkt.

Onzekerheid weegt

Directeur Minner windt er geen doekjes om. "Ik ben voor de nieuwbouw", zegt hij. "Iedereen wéét dat 't Rakkertje moet uitbreiden om alle leerlingen op een locatie te krijgen. Niemand is tegen het project, maar enkele buurtbewoners vinden dat er aanpassingen moeten komen. Wij wijzen met deze actie niemand met de vinger. Alle partijen moeten open kaart spelen en naar een oplossing zoeken."  Volgens de directeur is heel de zaak niet goed voor de sfeer op school: "De onzekerheid weegt op leerlingen, leerkrachten én ouders. Met deze positieve actie willen we onze stem laten horen."

Broodnodig

Ook de ouderraad steunt de protestactie van de leerlingen. De vereniging vindt deze situatie ontzettend jammer. "Een uitbreiding van de school leek ons een geweldige zaak", aldus Stijn De Mot. "Het biedt enkel maar voordelen. Momenteel turnen de leerlingen in de refter, waar er 's middags wordt gegeten. Een sportzaal is broodnodig om de kwalitatieve lessen te behouden." Hoe het dossier vordert, blijft koffiedik kijken. De gemeente Lennik probeert een minnelijke schikking te treffen met de omwonenden.

Meest gelezen