Leuvens kandidaat-burgemeester Ridouani (SP.A) neemt Macron als voorbeeld

Bij de voorstelling van zijn boek "Verbinden boven verdelen" heeft Mohamed Ridouani, lijsttrekker voor SP.A bij de verkiezingen in Leuven, gezegd dat hij als burgemeester in de eerste plaats verbindend wil gaan werken. Hij spiegelt zich hierbij aan de Franse president Macron die los van partijstructuren erin geslaagd is met zijn En Marche velen warm te maken voor een programma van verbinding, geloof in vooruitgang en toekomstoptimisme.

In zijn boek verhaalt Ridouani hoe hij in Leuven opgroeide als zoon van twee Marokkaanse ouders, die in de jaren 60 in ons land immigreerden, en door allerlei kansen die de samenleving hem aanbood zeer langzaam vanuit een armoedige situatie kon opklimmen tot een job bij Deloitte.

Bij de verkiezingen van 2006 werd hij als lid van Spirit verkozen als gemeenteraadslid op de SP.A-Spirit-kartellijst en meteen benoemd als schepen. "Ik wil dat iedereen de kansen die Leuven mij bood ook krijgt. We moeten met zijn allen vooruitgaan zonder evenwel iemand achter te laten", aldus Ridouani. Hij haalde als voorbeeld het naschoolse buddy-begeleidingsproject aan dat hij een tiental jaren geleden opstartte en vandaag meer dan 1.500 scholieren bereikt.

Ridouani stelde ook bezorgd te zijn over het toenemend racisme in de samenleving en verklaarde dat hij streeft naar een open, tolerant Leuven dat diversiteit als een rijkdom ervaart. Alhoewel de Leuvenaar overwegend positief staat ten aanzien van mensen van vreemde afkomst is er toch nog heel wat werk aan de winkel om de 156 verschillende nationaliteiten in Leuven dichter bij elkaar te brengen. Er zijn volgens Ridouani immers "nog te veel eilandjes". "Met goed onderwijs, voorzieningen dicht bij huis, wijkwerking, vlotte toegang tot sportclubs en dergelijke proberen we jongeren uit kansarme gezinnen al dan niet van vreemde herkomst een perspectief te bieden. Het resultaat is dat er vanuit Leuven tot dusver nog niemand naar Syrië vertrokken is."

Als hij na 2019 de burgemeester wordt van Leuven zal Ridouani gedurende de volle zes jaar die functie waarnemen en geen parlementair mandaat ambiëren, dat binnen de SP.A zoals bekend incompatibel is met een mandaat als burgemeester. "Een lokaal uitvoerend mandaat en het dagdagelijks contact op de straat met mensen liggen mij veel beter dan een meer abstract parlementair mandaat", aldus Ridouani.

Opmerkelijk in het boek is dat nergens het woord SP.A noch socialisme opduikt. Dat is een bewust keuze. "Ik wilde er geen partijpolitiek programma in kwijt. Laat er echter geen twijfel over bestaan dat ik wel degelijk een progressief beleid voorsta. De sociaal-democratie is mijn inziens echter tevens aan vernieuwing toe", aldus Ridouani.

Meest gelezen