Videospeler inladen...

Herbekijk: Geen akkoord bij Brussels Airlines, wat nu? Onze luchtvaartexpert Riadh Bahri licht toe

De directie en vakbonden van Brussels Airlines zijn na 14 uur onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Hoe is het zo ver kunnen komen? En hoe moet het nu verder? Onze luchtvaartexpert Riadh Bahri licht toe. 

Waarom zijn de onderhandelingen mislukt?

Om die vraag te beantwoorden moeten we even terugkeren in de tijd. Tijdens de eerste stakingsdag, maandag, legde de directie een voorstel op tafel. Een voorstel dat een antwoord moest bieden op de verzuchtingen van de piloten van Brussels Airlines. In het voorstel werd meer salaris beloofd en meer vrije dagen, waarmee de directie deels de eisen van de piloten wou inwilligen. Tegelijkertijd beklemtoonde het management dat dit écht wel het maximale was wat voor hen kon. Binnen die krijtlijnen kon nog onderhandeld worden, maar de limieten werden zo duidelijk. Na het afspringen van de gesprekken maandagavond, werd beslist om woensdag opnieuw rond de tafel te zitten, tijdens de tweede stakingsdag.

Intussen hadden de bonden zich geïnformeerd bij de piloten. Daar kregen ze naar verluidt te horen dat het voorstel van de directie niet voldoende was en dus was het terug naar af. De bonden legden een tegenvoorstel op tafel, dat voor de directie dan weer te ver ging. En zo bleven ze gisteren 14 uur lang cirkeltjes draaien, zonder écht naar elkaar toe te groeien.

Of toch? De vakbonden beseffen dat na twee stakingsdagen het resultaat niks is. En dat de strategie van staken misschien niet de beste is, aangezien de directie duidelijk aangeeft dat er écht geen marge is om verder af te wijken van het voorstel van afgelopen maandag. Daarom zijn de gesprekken afgelopen nacht afgesprongen. Het water is momenteel te diep.

Zijn de eisen van de piloten onredelijk?

Ja en neen. Zoals bij elke onderhandeling komt er heel veel op tafel te liggen, te veel. Eisen die niet haalbaar zijn. Volgens de directie zou het volledige eisenpakket van de piloten de kosten van het bedrijf met 25 procent omhoog jagen. Onbetaalbaar klinkt het. Maar ze beseffen ook dat er van de piloten wel veel is gevraagd. Het zomerseizoen wordt razenddruk, met een tekort aan piloten. Het vliegend personeel wordt ook erg vaak opgebeld tijdens vrije dagen om toch te komen vliegen.  Dat allemaal samen zorgt er voor dat de maat voor de piloten vol is en de limiet bereikt. Dat beseft de directie en ze wil de piloten ook iets 'geven'.

Maar elke maatregel die op tafel komt is erg technisch en heeft een impact op het hele bedrijf. Er is dus meer nodig dan 14 uur onderhandelen om voor elk punt een oplossing te formuleren. 

Wat nu?

Zowel de vakbonden als de directie geven duidelijk aan dat ze een oplossing willen voor het sociaal conflict. De deur is niet dicht klinkt het aan beide kanten. De stakingsaanzegging blijft intussen wel lopen en de vakbonden sluiten niet uit dat er in juni opnieuw acties komen, mocht het overleg de komende weken niks opleveren. Het is hun manier om druk op de ketel te houden en het management aan tafel te houden. De directie zit intussen ook niet stil en start volgende week al met een aantal werkgroepen die een paar pijnpunten in detail moeten bekijken en oplossingen moeten formuleren. Dat gaat dan over mogelijkheden om te bekijken of het salaris omhoog kan,of er iets kan gedaan worden aan de werkdruk, of aan het interne planningssysteem bijvoorbeeld waar piloten zich aan ergeren. Tegen eind juni komt Brussels Airlines ook met een groeiplan voor de toekomst, nu het bedrijf in volledig Duitse handen is, ook daar kijkt het personeel naar uit. Tegen dan zou de sociale vrede moeten terugkeren, want Duitsland volgt de situatie intussen op de voet en daar zijn ze 'not amused' met de sociale onvrede in Brussel.

Meest gelezen