LEFEVRE

Betere bescherming van klokkenluiders bij federale ambtenaren

De bescherming van klokkenluiders bij de federale administraties wordt uitgebreid. Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA).

Sinds 2013 kan elk personeelslid van de federale overheid, ook militairen, misbruik of onregelmatigheden melden. Hij kan daarvoor terecht bij een meerdere of bij de vertrouwenspersoon integriteit. 

Zodra de melding en de start van het onderzoek bevestigd zijn, krijgt de klokkenluider automatisch een tijdelijke bescherming tegen tuchtsancties en negatieve beoordelingen. De duur van die bescherming wordt opgetrokken van twee tot drie jaar.

We moeten als overheid een voorbeeld zijn op het vlak van inegriteit

Het zijn ook niet meer enkel personeelsleden die van de regeling gebruik kunnen maken. Voortaan kunnen ook ex-personeelsleden, die de dienst minder dan twee jaar geleden hebben verlaten, een melding doen. Het is vanaf nu ook mogelijk om tijdelijk ergens anders te worden tewerkgesteld.

 "We moeten als overheid een voorbeeld zijn op vlak van integriteit. De ambtenaar heeft een belangrijke maatschappelijke rol en moet onkreukbaar zijn", zegt minister Vandeput. "Ik ben verheugd dat we vandaag de bescherming voor klokkenluiders kunnen uitbreiden. Ook de Vertrouwenspersonen Integriteit genieten voortaan bescherming."

Meest gelezen