ImageGlobe

De immosector maakt zich klaar voor de nieuwe privacywetgeving

Over een week treedt de nieuwe GDPR-privacywetgeving in werking, de algemene verordening gegevensbescherming. Belgische bedrijven hebben dus nog zeven dagen om alles in orde te brengen en de veiligheid van de gegevens van hun klanten te garanderen. De Markt nodigt Geoffrey Giët uit, directeur van het Gentse immobiliënkantoor Agence Rosseel. 

Een verhuurder of een immobiliënkantoor heeft toegang tot veel persoonlijke gegevens van kandidaat huurders. Niet enkel de standaard persoonsgegevens, zoals het adres en het telefoonnummer, maar ook bijvoorbeeld het loon. Dat is nodig om te bepalen of een kandidaat geschikt is, maar volgens het Vlaams Huurplatform moeten huurders te snel te veel informatie geven.

“We maken ons soms zorgen in het kader van privacy en discriminatie of ze effectief niet te veel gegevens opvragen”, zegt Joy Verstichele. “en natuurlijk vragen wij ons af wat er met die gegevens gebeurt zodra die huur is afgerond. Houden de makelaars of de verhuurders die gegevens bij of verwijderen ze die?”

Mindswitch

Geoffrey Giët van immobiliënkantoor Agence Rosseel in Gent herkent de bezorgdheden van het Vlaams Huurdersplatform, maar merkt ook het belang op van goede informatie. “De makelaar is verplicht om de solvabiliteit van de kandidaat huurder na te gaan. Daar hoort dus een loonfiche bij.”

Wat er gevraagd mag worden, is ook al wettelijk bepaald sinds 2013. Die gegevens worden ook niet zomaar gedeeld. “Wij geven de gegevens niet zomaar door aan de verhuurder, we laten hem alleen weten of het een geschikte kandidaat is of niet.”

Het GDPR legt restricties op wat er met gegevens kan en mag. Het is onder andere niet meer toegestaan om informatie bij te houden zonder reden en expliciete toestemming. Het moet ook duidelijk zijn wat er met de gegevens gebeurt en wie er toegang toe heeft. En als de klant vraagt om zijn gegevens te verwijderen, moet dat gebeuren. Maar dat is voor een immobiliënkantoor niet altijd mogelijk, want van sommige gegevens zijn ze wettelijk verplicht om ze bij te houden. De klant zal dus goed moeten worden ingelicht. “Het is vooral een mindswitch. Er is een nieuwe manier van denken over data die moet doorsijpelen op de werkvloer.”

GDPR tegen discriminatie

Sectorfederatie CIB werkt aan een nieuw digitaal platform om kandidaat huurders meer controle te geven over hun eigen gegevens. Via het profiel kan een kandidaat zelf checken of hij geschikt is voor een bepaalde woning. Agence Rosseel was nauw betrokken bij het project. “De informatie blijft dus grotendeels bij de huurder. Als er uiteindelijk toch een uitgebreid dossier wordt opgemaakt, is ook daar wetgeving die dat reguleert”, zegt Giët.

Het initiatief begon eigenlijk als een oplossing tegen discriminatie. Met het nieuwe platform weten de makelaar en de verhuurder niet of de kandidaat Els of Fatima heet, enkel dat hij of zij geschikt is. “We kunnen met deze toepassing kandidaturen objectief vergelijken. De anonimiteit wordt pas verbroken als de contracten worden opgesteld.” Het platform zal wel niet af zijn op 25 mei, de lancering is voorzien voor begin volgend jaar.

Bekijk het hele interview in De Markt, om 11u35 op één.

Meest gelezen