Iran-deal: Europese Unie treedt op tegen Amerikaanse sancties

Op de EU-top in Sofia hebben de Europese leiders besloten om op te treden tegen de Verenigde Staten. Ze lanceren een blokkadestatuut dat Europese bedrijven die zakendoen met Iran beschermt tegen de Amerikaanse sancties. 

Eén ding is duidelijk na de Europese top in Sofia: de Europese Unie wil een front vormen tegen de Verenigde Staten. De uitstap van de VS uit de Iran-deal en de sancties die het gaat invoeren hebben gevolgen voor Europese bedrijven die zakendoen in Iran. Om die bedrijven te beschermen tegen de Amerikaanse sancties, activeert de Commissie vandaag een mechanisme: het blokkadestatuut.

Het blokkadestatuut laat Europese bedrijven toe om handelssancties van derde landen naast zich neer te leggen. Die bedrijven moeten, in dit geval, dus geen gevolg geven zowel Amerikaanse strafmaatregelen als uitspraken van Amerikaanse rechtbanken. Ze kunnen ook gecompenseerd worden voor de geleden verliezen veroorzaakt door de ingevoerde sancties. Het blokkadestatuut ontstond in 1996, na de invoering van Amerikaanse strafmaatregelen tegen Cuba. In 2001 werd het verlengd voor 5 jaar. In de praktijk is het nog niet gebruikt. 

Nucleaire deal op losse schroeven

De Iran-deal, die in 2015 werd gesloten tussen Iran, de permanente leden van de VN-veiligheidsraad en de EU, biedt Iran economische voordelen op voorwaarde dat het afziet van de ontwikkeling van kernwapens. De uitstap van de VS zorgt dus voor veel onzekerheid. Washington wil opnieuw sancties invoeren tegen het regime in Teheran, wat dus gevolgen zal hebben voor Europese bedrijven die handelsrelaties hebben in Iran. 

Alle EU-lidstaten zijn het unaniem eens over het feit dat de nucleaire deal moet worden behouden, zolang Iran zich aan het akkoord houdt. De EU vindt het belangrijk dat Iran kan blijven rekenen op economische samenwerking met Europese bedrijven. 

Europese bedrijven stoppen activiteiten in Iran

Verschillende Europese bedrijven lieten al weten dat ze gestopt zijn handel te voeren in Iran nadat de VS zich uit het akkoord trok. De Franse oliemaatschappij Total waarschuwde dat ze zich uit een belangrijke project op Iraans grondgebied zullen terugtrekken indien ze geen steun krijgen van de Amerikaanse autoriteiten. Ook de Italiaanse staalfabrikant Danieli en de Deense scheepvaartgigant Maersk Tanker stoppen hun samenwerking met Iran. Door het mechanisme van de EU zouden deze bedrijven dus beter beschermd zijn tegen mogelijke sancties van de VS.

Meest gelezen