Lage-emissiezone in Antwerpen heeft positieve impact op luchtkwaliteit

De luchtvervuiling in Antwerpen is gedaald sinds de invoering van de lage-emissiezone. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Verspreid in de stad staan verschillende meetpunten die luchtvervuiling meten. De impact is het grootst bij meetpunten die aan een druk verkeerspunt liggen: zo werd er bij het meetpunt in Borgerhout 19,20 procent gemeten. "Dit toont aan dat onze maatregelen werken", zegt Antwerps schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

Antwerpen is de eerste gemeente in ons land die een lage-emissiezone heeft ingevoerd, ondertussen is ook het Brussels gewest gevolgd. De meest vervuilende auto's mogen niet in de emissiezone binnen. De norm zal strenger worden in 2020 en 2025.

Uit de eerste resultaten blijkt nu dat de lage emissiezone een positieve impact heeft. De daling is het grootst op plaatsen waar veel verkeer voorbijkomt. Zo is het percentage roet aan het meetpunt in Borgerhout gedaald met 19,2 procent. Roet heeft geen veilige ondergrens, dus zelfs deze gedaalde waarden kunnen nog steeds schadelijk zijn voor de gezondheid.  (Lees verder onder de afbeelding)

Ook de waarden van stikstofdioxiden, wat onder meer astma kan veroorzaken, zijn gedaald. Ook hier is de daling het grootst op de hele drukke wegen, zoals op de Belgiëlei. Daar daalde de gemeten stikstof met 27,6 procent. (Lees verder onder de afbeelding.)

"Dit toont aan dat onze inspanningen werken"

Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) is blij met de voorlopige resultaten. "Dit toont aan dat de inspanningen van de bewoners en de bezoekers werken", zegt ze. "De luchtkwaliteit verbetert, en verbetert sneller dan op plaatsen buiten de lage-emissiezone."

De Antwerpse lage-emissiezone heeft volgens het stadsbestuur ook een positieve impact op heel Vlaanderen. "Mensen die hun vervuilende wagen aan de kant laten staan, daar profiteert heel de regio van", aldus Ait Daoud.

In 2020 en 2025 zal de lage-emissiezone nog strenger worden, Ait Daoud is optimistisch dat er dan nog meer impact te meten zal zijn.

Meest gelezen