Langdurig zieken opnieuw aan het werk: bedrijven of zieken die niet meewerken worden beboet

De federale regering heeft beslist dat mensen die langdurig ziek zijn opnieuw aan het werk moeten, als dat medisch mogelijk is. Zieken of bedrijven die niet meewillen werken aan een zogeheten "re-integratie" kunnen een boete krijgen of een deel van hun ziekte-uitkering verliezen. "We zullen niemand verplichten om te werken als dat medisch gezien niet kan", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). "Zieke werknemers die via aangepast werk terug aan de slag kunnen, halen voldoening uit dat werk en ontvangen een hoger inkomen."

Tussen 2005 en 2015 is het aantal mensen die meer dan een jaar ziek thuis zitten met 80% gestegen. In 2015 ging het om 122.825 mensen, blijkt uit cijfers van het kabinet Peeters.

Die langdurig zieken kosten veel geld aan de sociale zekerheid. Sinds 2016 is het mogelijk dat langdurig zieken een re-integratietraject opstarten, om na te gaan of ze op een of andere manier toch opnieuw kunnen werken: dat kan zijn door lichter werk te doen of door niet voltijds te werken.

Maar totnutoe was het voor langdurig zieken niet verplicht om hieraan mee te werken. Ook bedrijven waar langdurig zieke werknemers zijn, konden niet gestraft worden als ze niet meewerkten aan een re-integratietraject.

Boetes en lagere uitkeringen

Nu voorziet de regering wel een stok achter de deur. Iemand die langdurig ziek is en weigert om een vragenlijst in te vullen die moet bepalen of hij/zij kan werken, of een langdurig zieke die niet komt opdagen op een gesprek waar zijn/haar re-integratie besproken wordt, kan vijf tot tien procent van de ziekte-uitkering verliezen. Die vermindering kan maar gedurende één maand worden toegepast. Het uitkeringsbedrag kan bovendien nooit lager komen te liggen dan het minimum uitkeringsbedrag dat van toepassing is voor zijn specifieke (gezins)situatie.

Ook werkgevers die niet willen meewerken kunnen bestraft worden. Als een langdurig ziek persoon opnieuw aan het werk zou kunnen gaan, en de werkgever werkt niet mee om aangepast werk te vinden riskeert de werkgever een boete van 800 euro.

Uitzondering voor kleine bedrijven

Bedrijven met minder dan 50 werknemers hoeven die boetes niet te vrezen. Ook wie langdurig ziek is en voor een klein bedrijf werkt, kan geen lagere uitkering krijgen. "Voor kmo’s is het namelijk relatief moeilijker om werknemers te re-integreren omwille van de bijkomende administratieve inspanningen en de bepekte mogelijkheden tot het vinden van aangepast werk", aldus Peeters.

Meest gelezen