Oosterweelverbinding: ook gevolgen voor het Waasland

Gisteren zijn zo'n 250 bedrijfsleiders samengekomen in Beveren, over de werken aan de Oosterweelverbinding die binnenkort definitief starten. Omdat die werken ook gevolgen hebben voor het Waasland, vooral voor bedrijven en voor het verkeer.

Bedoeling van die Oosterweelverbinding is de ring om Antwerpen helemaal rond te maken. Dat moet de files en de ongevallen verminderen en de leefkwaliteit verbeteren. Burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren zegt alvast dat er in de nabije toekomst hoe dan ook op een andere manier over mobiliteit moet worden gedacht.

"Er moet een deel verkeer van de weg worden gehaald. Vrachtverkeer maar ook woon-werkverkeer. Het hoofdwegennet moet 's nachts meer worden gebruikt. Ik vind het dan ook belangrijk dat bedrijven 's nachts bereikbaar zijn, anders heeft het geen zin die vrachtwagens dan de weg op te sturen. Anders rijden we onszelf muurvast".

Jan Van Rensbergen van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel beseft dat de werken enorme hinder met zich zullen meebrengen. Volgens hem is de uitdaging nu om de verwachte hinder zoveel als mogelijk op te vangen. En mensen te "verleiden" tot alternatieve transportmiddelen.

"Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de broodnodige werken, de leefbaarheid in 't algemeen en de maatregelen die die werken aan de Oosterweel-verbinding mogelijk maken". De werken zullen hoe dan ook zware gevolgen hebben voor bedrijven, onder meer in het Waasland. Een van die bedrijven is Van Moer Logistics.

Bedrijfsleider Danny Loccuffiers: "De werken zijn nodig  maar zullen enorme gevolgen hebben. Dus namen we maatregelen in het bedrijf. We hebben ongeveer 400 vrachtwagens. Die staan nu 's morgens en 's avonds gemiddeld een uur stil. Files kosten ons 35.000 per dag. Met de werken die eraan komen verwachten we nog een groter drama. Daarom rijden we nu al vaker 's nachts."

"We hebben een nachthub geopend in Arendonk. Een soort parking waar onze vrachtwagens 's nachts laten shuttelen tussen Arendonk en de haven van Antwerpen. Gewoon op de ring om Antwerpen te vermijden. Maar we hebben een enorme angst dat de werken voor de Oosterweelverbinding ons bedrijf zullen isoleren van de rest van de haven....".

 

 

Meest gelezen