Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Rudy De Leeuw: "De tijdsgeest is veranderd"

Rudy De Leeuw neemt binnenkort afscheid als voorzitter van de socialistische vakbond ABVV. In "De afspraak op vrijdag" kijkt hij terug op zijn voorzitterschap, waarbij hij tot de conclusie komt dat de tijdsgeest is veranderd.

De Leeuw draait al 23 jaar mee aan de top van het ABVV, eerst als nationaal secretaris en sinds 2006 als voorzitter. Als hij terugblikt op die laatste twaalf jaar is hij trots op twee verwezenlijkingen.

"Vooreerst dat we erin gelukt zijn de discriminatie van de arbeiders weg te werken, waarbij bedienden voor een stuk hun solidariteit betoond hebben. Het eengemaakt statuut waarbij het verschil tussen arbeiders en bedienden grotendeels weggewerkt is", zegt De Leeuw.

"Er blijven nog enkele bijkomende dossiers die moeten worden opgelost, maar de hoofdzaak - het verschil in opzegtermijnen in geval van ontslag - dat was toch cruciaal. Ook de (afschaffing van de) carensdag, de eerste dag ziekte die de arbeiders te hunne last moesten nemen, dat zijn dingen die maken dat wij handenarbeid gelijkgeschakeld hebben met bediendenarbeid".

Een tweede belangrijke verwezenlijking volgens De Leeuw is de wet op de loonkloof tussen mannen en vrouwen. "Daar hebben we medestanders gehad op politiek vlak met Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet."

Tijdsgeest

Sinds zijn aantreden heeft de vakbond een evolutie ondergaan. "Ik mag niet zeggen dat de vakbond er nu slechter aan toe is, maar de tijden zijn wel veranderd", zegt De Leeuw. "Het aantal leden van de vakbond heeft een groei gekend wat maakt dat we in heel die periode altijd boven de anderhalf miljoen leden hebben geteld. Ik heb vijf verschillende premiers gekend, ik heb verschillende periodes van regeringen gekend, ik heb lentes gekend, ik heb ook in de eerste fase een beetje zomer gekend, maar nu zitten we echt in een winterperiode wat de vakbond en het overleg betreft."

"De tijdsgeest is veranderd en natuurlijk hang je voor een stuk af van de politieke meerderheid. Het beleid dat vandaag gevoerd wordt geeft minder kansen aan het overleg en op het vlak van sociale vooruitgang moet ik zeggen dat dat op dit ogenblik nul op het rapport is voor de mensen.", aldus De Leeuw.

Deze video is niet meer beschikbaar. We beschikken momenteel niet over de rechten om deze video aan te bieden.

Meest gelezen