BELGA

Treinbestuurders trekken aan de alarmbel

Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB)  heeft een brief geschreven aan HR-rail. De ASTB zegt daarin dat het huidig voorstel van de directie van de NMBS om het beroep van treinbestuurder te herwaarderen onvoldoende tegemoet komt aan de grieven van de treinbestuurders.

De kleine bond van treinbestuurders  vraagt onder meer een baremaherziening en een nieuw en rechtvaardiger premiestelsel. Ook  betere werkomstandigheden staan op het verlanglijstje.

De ASTB activeert nu de zogenaamde alarmprocedure. Daarbij is het nu aan de directie van de spoorwegen om een initiatief te nemen. Als dat ook niks oplevert, zijn de treinbestuurders van plan om een stakingsaanzegging in te dienen.

Operatie slak

Het voorstel voor een herwaardering van de job moest een antwoord bieden op het massale vertrek van treinbestuurders bij de NMBS. Die kunnen vooral bij privé-bedrijven in goederenvervoer een hoger loon krijgen.

Een treinbestuurder uit Bergen die ontslag had genomen, maar nog een jaar opzegtermijn moest uitdoen, haalde de kranten toen hij uit protest  "operatie slak" uitvoerde. Daarbij reed hij opzettelijk traag met zijn trein,  met vertragingen als gevolg.

Meest gelezen