Werknemers kijken positief naar  robotisering en digitalisering

De meeste werknemers ziet in hun werkomgeving geen jobs verdwijnen door de toenemende robotisering en digitalisering. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta bij 1.700 werknemers. De meeste werknemers denken wel dat ze extra opleidingen zullen nodig hebben om mee te kunnen in de gedigitaliseerde werkomgeving.

Bijna zeven op tien van de ondervraagde werknemers hebben op hun werkplaats nog geen jobs zien verdwijnen door de opkomst van robots en computers.  Zes op de tien zijn ervan overtuigd de komende vijf jaar nog even goed te zullen presteren als vandaag in hun huidige job. Slechts een minderheid  - 8% - vreest dat op korte termijn zijn of haar job zal verdwijnen als gevolg van digitalisering en robotisering.  

Zelf investeren in extra opleiding

29% verwacht dat robotisering hun job interessanter zal maken.  Maar daar tegenover vreest een kwart dat hun job minder interessant zal worden. Het merendeel van de ondervraagden beseft dat ze opleidingen nodig zullen hebben om mee te kunnen in een gerobotiseerde en gedigitaliseerde arbeidsomgeving.

63% denkt dat hun werkgever de nodige opleidingen zal aanbieden . Ruim de helft (52%) denkt ook zelf te moeten investeren in opleidingen. Volgens Chris Wuytens van Acerta moeten werkgevers daarover zeker in dialoog gaan met hun personeel. ”Ik wil werkgevers vooral aansporen om in hun eigen organisatie te kijken naar wat interessante opleidingen kunnen zijn om in te spelen op toekomstige robotisering en digitalisering  zodat medewerkers zich kunnen omscholen.  Een constante bijscholing, op initiatief van beide partijen, zal een noodzaak zijn om mee te kunnen in de nieuwe arbeidswereld.”

Een constante bijscholing, op initiatief van beide partijen, zal een noodzaak zijn om mee te kunnen in de nieuwe arbeidswereld.

Chris Wuytens, Acerta

Toch zien werknemers ook een negatieve impact van robotisering op hun loopbaan.  Zo vreest 34% voor meer stress als gevolg van de robotisering op korte termijn, 39% ziet de stress toenemen binnen de volgende vijf jaar.

Hebben werknemers minder schrik dan werkgevers?

Vorig jaar heeft Acerta een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd bij werkgevers. 469 CEO’s en directieleden van kleine, middelgrote en grote bedrijven werden toen bevraagd over robotisering en automatisering.  Ongeveer de helft van de werkgevers verwachtten toen een jobverlies van 5 tot 10% als gevolg van  nieuwe technologieën. Bijna 8 op de tien werkgevers verwachtten binnen de 5 jaar op zoek te zullen moeten naar nieuwe medewerkers omdat ze op zoek zijn naar mensen met nieuwe specifieke competenties.

Meest gelezen