Video player inladen...

Directie en ACV bereiken een akkoord over reorganisatie bij De Lijn

De directie van De Lijn en de christelijke vakbond ACV hebben een akkoord bereikt over de reorganisatie bij de openbaarvervoermaatschappij. Dat melden De Lijn en het ACV. Een akkoord met ACV is voldoende om een bedrijfs-cao af te sluiten.

Voor een betere omkadering van de chauffeurs komen er 75 teamcoaches. Daarnaast zijn er afspraken over 16 mogelijke werkplekken over heel Vlaanderen in plaats van de vijf provinciale kantoren. Het akkoord maakt ook meer thuiswerk, satellietwerk en soepeler werktijden mogelijk.

"Het akkoord met de christelijke vakbond ACV-OD is een cruciale stap op twee vlakken", zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. "Eerst en vooral kunnen we de betrokken werknemers nu snel duidelijkheid geven. Daarnaast kunnen we nu uit de startblokken schieten om De Lijn klaar te maken voor de vergelijking met de privésector in 2020. Dat doen we met een betere omkadering voor de chauffeurs, een plattere managementstructuur en werkprocessen die over heel Vlaanderen gelijk zijn."

"Het is een eerbaar en sociaal aanvaardbaar compromis", zegt nationaal secretaris Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten. "Het is geen besparingsoefening, 40 miljoen euro kan opnieuw geïnvesteerd worden in het personeel. Er zijn geen naakte ontslagen en verworven rechten blijven behouden."

De 16 mogelijke werkplekken "moeten de volksverhuis bij De Lijn tot een minimum beperken", zegt Coolbrandt. "Men blijft lokaal werken, maar niet noodzakelijk vlakbij, op de plaats waar men nu werkt."

Begin deze maand mislukte een verzoeningspoging onder leiding van een sociaal bemiddelaar. De directie deed daarop een nieuwe poging om de partijen rond de tafel te krijgen, maar alleen ACV Openbare Diensten was nog bereid te onderhandelen. Vorige week hielden de socialistische ACOD en liberale VSOA nog een vierdaagse staking tegen de nieuwe structuur bij De Lijn. 

Door de nieuwe structuur voor de ondersteunende diensten verdwijnen tegen 2020 zowat 286 van de 1.500 bediendejobs. Naakte ontslagen zullen er niet zijn. "Het gaat om mensen die met pensioen gaan, interims en externen van wie het contract niet verlengd wordt", zegt De Lijn.

Bekijk hier het item uit het Journaal van 13 uur

Video player inladen...

Meest gelezen