Jeugdpsychiatrie: Jordi uit Sint-Niklaas is geholpen met mobiele begeleiding

“Mobiele en aanklampende hulp” is iets wat de laatste 3 jaar meer geld kreeg, en sterker werd. Kinderen en jongeren kunnen er samen met hun ouders gebruik van maken in plaats van een opname in de psychiatrie. Het kan ook als opvolging na een opname. Een begeleider komt dan aan huis, of op de plek waar het kind of de jongere dat wil. Er is dus een lage drempel, waardoor meer jongeren en hun omgeving er ook gebruik willen van maken. Jordi is net 18 geworden, en heeft in gesloten instellingen gezeten. Nu heeft hij baat bij de hulp van thuisbegeleidster Lize.

Veel jongeren hebben psychisch probleem

Zowat één op de drie jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft minstens één psychisch probleem. Bij volwassenen krijgt één op de vier mensen ooit te maken met een psychisch probleem. Kinderen en jongeren kunnen dan hulp vinden in een psychiatrisch ziekenhuis of in de psychiatrie-afdeling van een algemeen ziekenhuis. Ze kunnen ook naar een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), of naar privé-psychiaters en psychologen.

JORDI

Maar soms is de situatie heel complex, zoals bij Jordi. De thuissituatie was niet makkelijk, en wellicht kampte Jordi al van kindsbeen met problemen. Die zijn pas op zijn 15de vastgesteld, toen ze eigenlijk al wat geëscaleerd waren. Hij kwam uiteindelijk in verschillende gesloten instellingen terecht. Zijn laatste halte was De Branding in Melle: daar verblijven jongeren die iets onwettigs hebben gedaan, en een psychisch probleem hebben. Na 7 maanden behandeling in De Branding kon Jordi terug naar huis, in Sint-Niklaas. Sindsdien kan hij rekenen op Lize van het Mobiel Care Team. Dat is één van de programma’s van Radar: het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen.

We konden praten met Jordi, zijn moeder Debby en begeleidster Lize. Hier kan je de reportage beluisteren

Alleen mobiele begeleiding indien echt nodig

Zolang de gewone hulpverlening voor Jordi niet voldoende is, kan hij een beroep doen op de mobiele begeleiding van het Mobiel Care Team tot zijn 23ste. Sinds de versterking van het mobiele team, komen er meer jongeren en hun omgeving voor in aanmerking. Ook de jongeren die vroeger onder de radar bleven, kunnen nu het Mobiel Care Team inschakelen. Jaarlijks krijgen om en bij de honderd jongeren die begeleiding aan huis, of in de voorziening waar ze wonen. Daarvoor zijn ruim 10 voltijds equivalenten aan de slag.

Toch is het vooral de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk in de reguliere hulpverlening zijn gading vindt. Want alle jongeren begeleiden tot hun 23 jaar, zorgt weer voor wachtlijsten, ook in de mobiele begeleiding. 

"Iedereen in de geestelijke gezondheidszorg zal meer uit zijn kot moeten komen"

Dat zegt kinderpsychiater Eric Schoentjes. Hij is verbonden aan het UZ Gent en is netwerkpsychiater van het crisisteam bij Radar. Psychische thuisbegeleiding is zeker een positieve zaak, zegt Schoentjes, maar toch moeten we opletten. Want de lage drempel en de schijnbare kosteloosheid maken de formule soms te aantrekkelijk, en zo de wachtlijsten weer wat langer. Het is niet het gezin die de psychische hulp aan huis moet betalen, maar het is de gemeenschap die de kosten op zich neemt.  

kinderpsychiater Eric Schoentjes

Dringend betere eerstelijnszorg nodig

Volgens Schoentjes zou psychische thuisbegeleiding beter alleen in crisissituaties ingezet worden, of bij jongeren die langdurig intensieve hulp nodig hebben, zodat hun omgeving zich niet steeds moet vrijmaken om op consultatie te kunnen gaan. Maar daarvoor moet de eerstelijnszorg beter toegankelijk zijn, zegt hij, en de eerste stappen hiervoor zijn intussen gezet. Minister van volksgezondheid De Block heeft de terugbetaling van consultaties bij de psycholoog geregeld, en er zijn Vlaamse actieplannen voor de eerstelijnszorg. Er zullen meer psychologen ingezet worden, en die moeten meer samenwerken met andere instanties, zoals de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en met huisartsen, zodat er een keten van zorg kan zijn. Want daar knelt nog vaak het schoentje in onze hulpverlening, zo zegt de kinderpsychiater nog.

Ook preventie kan helpen 

Er zijn de campagnes om de bespreekbaarheid van psychische problemen te vergroten, maar er zijn ook initiatieven om kinderen en jongeren te doen nadenken over hun mentaal welbevinden, en hen aan te zetten om te praten als ze effectief ook met een probleem of vraag zitten. Er zijn de initiatieven rond Warme William, Warme Stad, Warme School, er zijn de TeGek!- en de RodeNeuzen-campagnes. En er zijn websites zoals www.fitinjehoofd.be (om als volwassene na te gaan hoe mentaal fit je bent) www.noknok.be (een kinder- en jongerenversie van fitinjehoofd.be). Vorig jaar vonden 104.000 mensen de weg naar fitinjehoofd.be, bij noknok.be ging het om ruim 30.000 jonge bezoekers. In Gent en Ronse zijn er ook afdelingen van Tejo: therapeuten die snel, gratis en anoniem kinderen en jongeren proberen te helen

Meest gelezen