McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

Antwerps onderwijs heeft plan klaar om jonge kinderen uit drugsmilieu te houden

Na de Pano-reportage over het drugsmilieu in Antwerpen ging er een schokgolf door het onderwijsveld. Op de beelden was te zien hoe zeer jonge kinderen ingezet worden als hulpje bij drugshandel. De voorbije maanden zaten scholen en jeugdwerkers samen om een plan uit te werken. Het is de bedoeling in te grijpen voor een kind verstrikt raakt in het drugsmilieu.

"We gaan proberen in te grijpen aan de basis, opdat het jonge kind nooit zo in het drugsmilieu gezogen wordt dat het opklimt tot een echte drugshandelaar", zegt Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower. "We zijn erg geschrokken van de beelden, we beseffen dat er actie moet ondernomen worden."

De voorbije maanden zaten de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's), jeugdwerkers en de bestaande hulpstructuren samen om een plan uit te werken. "Eerst en vooral moeten leerkrachten en ouders weten wat de signalen zijn, we gaan ze sensibiliseren", zegt Marinower, "en ze moeten ook weten waar ze hulp kunnen krijgen." De bestaande structuren meer bekend maken dus, met een duidelijk hulp- en opvolgingstraject.

Het plan focust op kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar. Eerst zal er geïnformeerd worden via infopakketten en folders voor leerkrachten, jeugdwerkers en ouders. De weerbaarheid van de jongeren staat centraal. Er wordt uitgelegd hoe ronselaars te werk gaan, wat de risico's zijn en welke aanspreekpunten er zijn op school en daarbuiten, waar leerlingen en ouders terecht kunnen. De bedoeling is om dan ook sneller gerichte ondersteuning te kunnen inschakelen. 

Meest gelezen