Antwerpse studenten met migratieachtergrond vragen afschaffing hoofddoekenverbod in scholen

De studenten van de Karel de Grote Hogeschool ( KdG) in Antwerpen  hebben een open brief gestuurd naar de Vlaamse onderwijsbeleidsmakers. Daarin vragen ze om de drempels voor studenten met een migratieachtergrond om verder te studeren aan de hogeschool weg te nemen.

Het initiatief voor de open brief en de actie " #MyIdentity #Mychoice" gaat uit van de  zogenaamde A-raad. Dat is een actief overleg op de Karel de Grote Hogeschool tussen studenten met Antwerpse en Andere roots. Zij wijzen erop dat de studenten met een migratieachtergrond het heel goed doen aan hun hogeschool.

Meer studenten met migratieachtergrond verlaten hogeschool met een diploma op zak

Uit recent onderzoek van de KdG blijkt dat 1 op de 5 van de nieuwe studenten op campus zuid een migratieachtergrond heeft. Het aantal van die eerstejaarsstudenten dat doorgaat naar het tweede jaar is met 10 procent gestegen.

En dat in tegenstelling met een dalende trend bij de gemiddelde student. Daarbij komt nog dat het aantal studenten met een migratieachtergrond dat succesvol afstudeert aan de KdG-hogeschool stijgt met 33 procent.

Drempel naar hogeschool blijft struikelsteen

Toch stellen de studenten vast dat verder studeren aan de hogeschool  voor veel jongeren met een migratieachtergrond nog altijd niet vanzelfsprekend is. Ze roepen de beleidsverantwoordelijken op om de drempels die jongeren nu tegenhouden weg te nemen.

Zo vragen ze om het verbod op religieuze, spirituele en identiteitskentekens in het hele onderwijs en op alle stageplaatsen op te heffen. Ook moet het watervalsysteem in het secundair onderwijs waarbij leerlingen met een migratieachtergrond al te vaak terechtkomen in het beroepsonderwijs, worden aangepakt.

Meer diversiteit bij het personeel in de scholen

De Antwerpse studenten roepen de schoolbesturen ook op om meer personeel aan te trekken met een migratieachtergrond. Aan het katholieke net vragen ze daarbij om het doopattest dat nodig is om les te geven aan een katholieke school, definitief af te schaffen.